Fără categorie

APIA támogatások – a zöldítés támogatása 2021-ben: 57,89 euró /hektár a mezőgazdasági termelőknek fizetett összeg!

APIA-támogatások: a zöldítésre szánt összeg 2021-ben, a romániai mezőgazdasági termelők jelentős, hektáronkénti támogatása. A 2021-es kampányra a mezőgazdasági termelők 57,893 euró / hektár összegű támogatást kapnak, ez nagyon közel áll a tavalyi évben nyújtott összeghez, akkor a gazdák hektáronként 57,824 eurót kaptak. A támogatást, egyéb hektáronkénti kifizetések előlegével együtt az APIA október 18-án kezdi folyósítani.

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közzétette a mezőgazdasági termelőknek az egységes támogatási kérelmek alapján 2021-re előlegként fizetendő területalapú támogatások összegét. A jogszabály tervezetét a kormánynak jóvá kell hagynia, hogy az APIA megkezdhesse a kifizetések első részét október 18-tól.

A zöldítésre a gazdák október 18-tól kezdődően 70 százalékos előleget kapnak az 57,824 euró / hektár támogatásból, azaz 40,4768 eurót / hektár. A zöldítési rendszer mellett a gazdálkodók a többi területalapú támogatási rendszerekből is részesülnek, amelyeket előlegfizetésre hagynak jóvá. Íme a 2021-ben nyújtott közvetlen területalapú támogatások összegei a kormányhatározat tervezete szerint:

Mint ismert, az éghajlatra és a környezetre gyakorolt ​​jótékony mezőgazdasági gyakorlatokért járó kifizetés (zöldítési támogatás) olyan rendszer, amelyet az egységes támogatásra jogosult mezőgazdasági termelők kapnak, és amelyet 2015. január 1 -jétől a támogatható földjeiken kell alkalmazniuk, a következő klíma- és környezetvédő gyakorlatokról van szó:

– Növénytermesztés, szétválasztás – két különböző terményre vonatkozik a 10 és 30 hektár közötti területtel rendelkező gazdaságokban, és 3 különböző növény termesztésére a 30 hektárnál nagyobb területtel rendelkező gazdaságokban; a 10 hektáros küszöb alatti területtel rendelkező gazdaságok automatikusan jogosultak a zöldítési támogatás ezen összetevőjére;
– a meglévő állandó gyepek fenntartása országos szinten;
– Ökológiai szempontból fontos terület (Z.I.E) megléte a mezőgazdasági területen – azokra a gazdaságokra vonatkozik, amelyek több mint 15 hektár szántóterülettel rendelkeznek; a gazdálkodóknak biztosítaniuk kell, hogy a gazdaság szántóterületének legalább 5 százalékát az alább felsorolt ​​ökológiai jelentőségű területek egy vagy több területe borítsa:

Az előleg kifizetése október 18-án kezdődik

A MADR által indított azon mezőgazdasági támogatások összegeinek megállapítására vonatkozó terv szerint, amelyekre 2021 -ben előleget nyújtanak, 2021. október 18-ától a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség előleget adhat az 1. cikkelyben meghatározott közvetlen kifizetési rendszereken belül legtöbb 70 százalékos arányban, a 2021/1295 (EU) bizottsági végrehajtási rendelet (2021. augusztus 4.) 1. pontja szerint, amely a 2021-es eltér a 182/2011(EU) rendelet 75. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésétől, az Európai Parlament és a Tanács 1306/2013. számú, a közvetlen kifizetésekre és a területhez és állatokhoz kapcsolódó vidékfejlesztési intézkedésekre vonatkozó előlegek szintjét illetően.
A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség 2021. december 1-jétől kezdődően az egyes kifizetésekhez rendelt felső határ és a 2021. október 18-tól számított és odaítélt összegek közötti különbségnek megfelelő kifizetéseket teljesíti.

A 2021-es APIA -támogatások kifizetése lejben történik, az Európai Központi Bank által 2021. október 1-je előtt megállapított és az Európai Unió Hivatalos Lapja C sorozatában közzétett legutóbbi árfolyam alapján.

A hatályba lépéshez a kormányhatározat tervezetét a a kormánynak jóvá kell hagynia, és közzé kell tenni a Hivatalos Közlönyben.

Hasznos dokumentum: HG-plati-directe-proiect