Fără categorie

Az APIA vezetőjének felhívása: október 1. – a hektáronként és állatonként utalandó támogatások határideje!

Az APIA vezetőjének felhívása azon gazdálkodók részére, akik az október 18-án kezdődő előlegfizetésre várnak. Adrian Pintea, a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) főigazgatója azt mondta a gazdáknak, hogy lépjenek kapcsolatba azon APIA-központokkal, ahova az egységes támogatási kérelmet is benyújtották, és fizikailag is írják alá a kifizetési űrlapot, ha elektronikus úton küldték el azt. Erre a határidő október 1., péntek! A mezőgazdasági termelő fizikai aláírása nélkül az egységes kérelem nem érvényes, és a pénz nem utalható.

A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) főigazgatója, Adrian Pintea az Agrointeligența-AGROINTEL.RO-n keresztül jelentette be a gazdáknak és állattenyésztőknek, hogy az egységes kérelem aláírásának határideje 2021. október 1.

„Kérem a gazdákat, hogy vegyék figyelembe ezt a határidőt, és lépjenek kapcsolatba azzal a központtal, ahol benyújtották a kérelmet, és fizikailag írják alá azt” – mondta szerkesztőségünknek az APIA vezetője.

Meg kell jegyezni, hogy az országban néhány polgármesteri hivatal kezdeményezésére, az APIA tisztviselői segítségével találkozókat szerveztek, amely során a gazdák aláírhatták az egységes kérelmet. Fontos azonban, hogy mielőtt a gazda felkeresné az APIA-t aláírás végett, vegye fel a kapcsolatot a támogatási papírokért felelős tisztviselővel, és egyeztessen az aláírás időpontjáról és körülményeiről, tekintettel az egyes megyékre vonatkozó járványügyi szabályokra.

Figyelem! Az űrlap aláírása kötelező a pályázat lezárásához

A gazdák október 1-jéig kereshetik fel a kifizetési ügynökséget, ahová elektronikusan elküldték a mezőgazdasági és állattenyésztési támogatásokra vonatkozó dokumentumokat, hogy a kifizetési iratcsomót az egységes kérelem aláírásával zárják le. A szignó megerősíti, hogy a kipipált adatok helyesek. Nagyon fontos megjegyezni, hogy a kérelem aláírása nélkül a gazda jogosulatlanná válik a támogatásra, így nem részesülnek a kifizetésből. Az APIA tájékoztatása szerint a mezőgazdasági termelő nyilatkozatot tesz a kérelem kitöltéséről, valamint az elektronikus úton (e-mail, IPA-Online) küldött 2021-es egységes támogatási kérelem lezárásáról (19a. sz. Melléklet), amely igazolja, hogy frissítette a 2021-es egyszeri kifizetési kérelemben szereplő adatokat és információkat, és megerősíti azok helyességét és valódiságát. Ugyanakkor kifejezi az egységes kifizetési kérelem 2021-es lezárásával kapcsolatos egyetértését, amelyet az APIA tisztviselője saját felhasználónevén és jelszaván hajt végre, egyetért a kérelem megyei / helyi APIA központjában történő kinyomtatásával, és azzal, hogy ezt követően megjelenik az APIA-nál a kötelezettségvállalások és nyilatkozatok aláírása végett.

A mezőgazdasági termelő teljes felelősséget vállal az egységes támogatási kérelemben megadott adatok helyességéért és valódiságáért. A mezőgazdasági termelők kérhetik az APIA tisztviselőinek segítségét azokban a kivételes helyzetekben, amelyekben személyesen megjelennek az APIA -nál az egységes támogatási kérelem benyújtása végett, és abban is kérhetnek segítséget, hogy elektronikusan elvégezzék a parcellák digitalizálását és a felszíni nyilatkozat frissítését. Ennek érdekében a gazdák nyilatkozatot töltenek ki a kérelem IPA-Online-on történő kitöltéséről (19. sz. Melléklet). A nyilatkozat aláírásával a mezőgazdasági termelő teljes felelősséget vállal az egységes támogatási kérelemben megadott adatok helyességéért és valódiságáért. Az egyszeri kifizetési kérelmek az alkalmazásban történő lezárását az APIA tisztviselői végzik a gazda beleegyezésével, amelyet a termelő az IPA-Online alkalmazásban, telefonon, e-mailben fejez ki, vagy az általa felvállalt egyéb módon, az összes ellenőrzés elvégzése után, amikor már nincsenek akadályozó problémák. Az IPA-Online alkalmazás kezelőfelületén talál egy lapot az alábbi formátumban, amelyben az a gazda, aki digitalizálta / frissítette a telkeit, bejelöli a megfelelő pipát annak függvényében, hogy új vagy a régi gazdának számít.

A mezőgazdasági termelőnek ellenőriznie kell az IPA-Online alkalmazásban, hogy kérelmét lezárták-e, vagy elektronikus úton kérheti az egységes támogatási kérelem regisztrációs számát. Az egységes kifizetési kérelem csak akkor tekinthető benyújtottnak, ha azt lezárták az IPA-Online alkalmazásban, és regisztrációs számot kapott az APIA-nál. Az egyszeri kifizetési kérelmeket az APIA megyei / helyi központokban nyomtatják ki, beleértve a kötelezettségvállalásokat és a nyilatkozatokat. Ezeket az APIA központ tisztviselőjének a mezőgazdasági termelőnek a kérelem lezárására vonatkozó beleegyezésével kapcsolatos nyilatkozatával együtt (a MADR 46/2021 számú rendeletével jóváhagyott 2021. évi egységes támogatási kérelem kitöltési útmutatójának 3. melléklete, jelen útmutató 19a sz. melléklete), a jelentkezők utólag, de legkésőbb 2021. október 1-ig írhatják alá.

A kérelmeket, beleértve az általános kötelezettségvállalásokat, valamint a kifizetésre kért rendszerekre / intézkedésekre vonatkozó sajátos kérelmeket, a jelentkezők 2021 október 1-ig írhatják alá a koronavírus-járvány alakulásától függően. Továbbá a V1 (jegyzőkönyvek a 2021-es egyszeri kifizetési kérelem vizuális ellenőrzéséhez) űrlapjait legkésőbb 2021. október 1-ig írhatják alá a kérelmezők.

Az előleg kifizetése október 18-án kezdődik

A MADR által indított azon mezőgazdasági támogatások összegeinek megállapítására vonatkozó terv szerint, amelyekre 2021 -ben előleget nyújtanak, 2021. október 18-ától a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség előleget adhat az 1. cikkelyben meghatározott közvetlen kifizetési rendszereken belül legtöbb 70 százalékos arányban, a 2021/1295 (EU) bizottsági végrehajtási rendelet (2021. augusztus 4.) 1. pontja szerint, amely a 2021-es eltér a 182/2011(EU) rendelet 75. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésétől, az Európai Parlament és a Tanács 1306/2013. számú, a közvetlen kifizetésekre és a területhez és állatokhoz kapcsolódó vidékfejlesztési intézkedésekre vonatkozó előlegek szintjét illetően.

A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség 2021. december 1-jétől kezdődően az egyes kifizetésekhez rendelt felső határ és a 2021. október 18-tól számított és odaítélt összegek közötti különbségnek megfelelő kifizetéseket teljesíti.

A 2021-es APIA -támogatások kifizetése lejben történik, az Európai Központi Bank által 2021. október 1-je előtt megállapított és az Európai Unió Hivatalos Lapja C sorozatában közzétett legutóbbi árfolyam alapján. A hatályba lépéshez a kormányhatározat tervezetét a a kormánynak jóvá kell hagynia, és közzé kell tenni a Hivatalos Közlönyben.

Íme az összegek, amelyek az APIA a területalapú támogatások előlegeként fizet:

  •  Egységes területalapú támogatási rendszer 95,4751 euró / hektár. Előlegként a gazdák ennek az összegnek 70 százalékát, azaz 66,83257 eurót / hektár kapnak;
  •  Újraelosztó kifizetés a következő intervallumokra: 1 hektár és 5 hektár között: 5,0000 euró / hektár, előlegként a gazdák 3,5 eurót / hektár kapnak, 5 hektár felett és legfeljebb 30 hektár esetén: 48,1457 euró / hektár, előlegként a gazdálkodók 33,701 eurót kapnak hektáronként;
  •  A zöldítés után: 57,8931 euró / hektár, előlegként 40,4768 euró / hektár;
  •  Fiatal gazdáknak járó támogatás: 40,4514 euró / hektár, előlegben 28,31598 euró / hektár.

Ezenkívül a juhtenyésztők egyik intézkedésére is hamarosan előleget utalnak.
A kapcsolt támogatásról (SCZ) van szó, ennek értéke 16,55 euró / állat, azaz előleg pedig 11,585 euró.
A 2021-es pályázati évre vonatkozó APIA -támogatások kifizetési határideje 2022. június 30.