Fără categorie

2021-es APIA támogatások. Milyen esetekben tagadják meg a hektáronkénti vagy állatonkénti kifizetést?

Több esetben is megtörténhet, hogy elutasítják az APIA -támogatások kifizetését a gazdák számára. A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) támogatási kampányára vonatkozó szabályokat egy rendelet révén nyilvános vitára bocsátották, az idei és a jövő évi közvetlen kifizetésekre, azaz az átmeneti időszakra meghatározott sorrend szerint.

A Földművelésügyi Minisztérium kedden, október 5-én tette közzé az APIA -támogatások szankciórendszerét megállapító rendelettervezetet az átmeneti időszakra. A gazdák tavasszal nyújtották be egységes kérelmüket, és október 18-ától várják az első részletet, az előleg kifizetési eljárásának megkezdését. Ebben az összefüggésben furcsa, hogy a MADR eddig nem fogadott el jogszabályt, amely az APIA a gazdálkodók esetében alkalmazandó szankcióit foglalja össze.

A MADR rendelet tervezete szerint a közvetlen kifizetések minden rendszere és a 2021–2022-es években a mezőgazdaságban nyújtott országos átmeneti támogatások esetében a rendelet (a mezőgazdaságban 2021-ben és 2021-ben alkalmazandó kifizetési rendszerek és garanciaeszközök jóváhagyásáról szóló 11/2021. számú sürgősségi kormányrendelet – szerk. megj.) szerint a szankciórendszer a következőkből áll:

a) a fizetés elutasítása;
b) adminisztratív szankciók, amelyek a következők lehetnek:

– a támogatás / segély értékének csökkentése;
– azon területek csökkentése, amelyekre a támogatást / segélyt kiszámítják;
– segély / támogatás megvonása;
– további szankciók;
– a megadott összegek visszahívása.

Ugyanebben a jogszabályban, amelyet még nem hagytak jóvá, az áll, hogy a kifizetés elutasítása a következő esetekben fordul elő:

a) az aktív gazdálkodó minőségének nem teljesítése a rendelet 6. cikkelye szerint, kivéve a növényi és állattenyésztési ágazat országos átmeneti támogatásait;
b) a közvetlen kifizetésekről szóló rendelet 10. cikkelyének és a 45/2021., az átmeneti időszakban a növényi szektornak juttatott támogatásról szóló rendelet 35. cikkelyének, illetve a hasznosítás minimális felületére vonatkozó rendelkezések be nem tartása;
c) azokra a felületekre, amelyeken nem végeznek minimális tevékenységet, a rendelet 2. cikkelyének 2 bekezdés c) pontja szerint;
d) a 45/2021. rendelet 3 – 15. cikkelyében foglalt feltételek be nem tartása, valamint az ugyanezen rendelet 71–86 cikkelyében foglalt dokumentumok le nem adása, vagy határidőn túl történő leadása esetében a termeléstől függő állattenyésztési ágazat rendszer keretében, a 45/2021. rendelet 84. cikke (1) – (6) bekezdése szerint;
e) a 45/2021. rendelet 3 – 15 és 44–58. cikkelyében foglalt kritériumok be nem tartása, valamint az ugyanezen rendelet 44–58 cikkelyében foglalt dokumentumok le nem adása, vagy határidőn túl történő leadása esetében a növényi ágazatnak nyújtott termeléshez kötött támogatás esetén;
f) a kifizetés feltételeinek mesterséges megteremtése, amint azt 45/2021. rendelet 98–101. cikkelye tartalmazza;
g) ha a kedvezményezett vagy képviselője nem engedélyezi a helyszíni ellenőrzés elvégzését, kivéve a vis maior és kivételes körülményeket, az 1.306 / 2013 szabályzat 59. cikkelye (7) bekezdése szerint.

Mindezekben az esetekben a gazdálkodó által az APIA -támogatásokra benyújtott egységes kérelmét teljes egészében el lehet utasítani, vagyis a mezőgazdasági termelő nem kap pénzt – áll a nyilvános vita tárgyát képező új MADR -rendeletben.