Fără categorie

APIA-támogatások, 2021.: Hogyan kell kiszámítani egy gazdaság területalapú támogatását?

Hogyan kell kiszámítani az APIA támogatást, amelyet egy gazdaság hektáronként kap? A közvetlen területalapú támogatások és az országos átmeneti támogatások számítási alapját a növényágazatban a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (MADR) által kiadott dokumentum tartalmazza.

A MADR rendelettervezetétkedden, 2021. október 5-én vitatták meg. A zöldség- és állattenyésztési ágazatban a közvetlen kifizetési rendszerekre és az országos átmeneti támogatásokra 2021-ben és 2021-ben alkalmazandó szankciórendszerről szóló rendelettervezetről van szó . A jogszabályt a következő időszakban fogadják el, és egyértelmű szabályokat állapít meg az APIA -támogatások, de az előírásoknak és jogszabályoknak eleget nem tevő gazdálkodók szankcionálása kiszámítására is.

A 2021/11-es kormányrendeletben, amelyet a projekttervezetben „rendeletnek” neveznek, létrehozták a közvetlen kifizetések – támogatások – rendszerét, amelyet a gazdálkodók az APIA – a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség – révén kapnak az új Közös agrárpolitikára – KAP való áttérés időszakára.

A 11/2021. sürgősségi kormányrendelet 1. cikke (2) bekezdésének megfelelően a közvetlen kifizetési rendszerek a következők:

a) egységes területalapú támogatási rendszer;
b) újraelosztó kifizetés;
c) az éghajlatra és a környezetre nézve előnyös mezőgazdasági gyakorlatok kifizetése;
d) kifizetés a fiatal gazdák számára;
e) kapcsolt támogatási rendszer;
f) egyszerűsített rendszer a kisgazdák számára.

A 11/2021. sürgősségi kormányrendelet ugyanezen cikkének (3) bekezdése előírja, hogy az országos átmeneti támogatást (a továbbiakban: ANT) továbbra is a növény- és állattenyésztési ágazatban nyújtják.

A MADR által közvitára bocsátott jogszabály szerint a közvetlen területalapú támogatások számítási alapja megmarad, és a növényi ágazatban az átmeneti nemzeti támogatások a következők:

a) fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott kifizetések esetén, ha az egységes területalapú támogatási rendszer keretében bejelentett terület meghaladja a 60 hektár felső szintet, a támogatást a legfeljebb 60 hektár területre kell odaítélni.
b) újraelosztási támogatás esetén, ha az egységes területalapú támogatási rendszer keretében bejelentett terület meghaladja a 30 hektár felső szintet, a támogatást legfeljebb 30 hektár területre kell odaítélni.
c) a rendelet 1. cikkelye 2. bekezdése a), b), d) -f) pontjában és 3 bekezdésében előírt fizetési rendszerek esetében, ha megállapítást nyer, hogy egy kifizetési csoport meghatározott területe nagyobb, mint a támogatási kérelemben bejelentett terület, a bejelentett területet használják a támogatás kiszámításához.
d) a rendelet 1. cikkelye 2. bekezdése a), b), d) -f) pontjában és 3 bekezdésében előírt fizetési rendszerek esetében, ha a bejelentett terület nagyobb, mint a kifizetési csoportra meghatározott terület, a támogatást az érintett kifizetési csoportra meghatározott terület alapján kell kiszámítani.

A fenti rendelkezések szerint, csakúgy, mint korábban, a fiatal gazdák után járó kiegészítő támogatást az első 60 hektárra fizetik ki, az újraelosztási támogatást pedig, a két küszöbérték mellett, 30 hektár területig. Azon területekre, amelyek meghaladják ezeket a küszöbértékeket, csak a SAPS-t, a zöldítési támogatást, az ANT-t és a termeléstől függő támogatást utalják, amennyiben támogatható növényekről van szó.

Ha a rendelet 1. cikkelye 2. bekezdése és 3 cikkelye szerinti támogatási rendszerek esetében a megállapított teljes terület és a kifizetésre bejelentett teljes terület közötti különbség vagy a területalapú támogatási intézkedés keretében kifizetésre bejelentett teljes terület kisebb vagy egyenlő 0,1 hektárral, a meghatározott területet a bejelentett területtel egyenlőnek kell tekinteni. Ehhez a számításhoz csak a fizetési csoport szintjén lévő területek túlzott bejelentését veszik figyelembe. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó, ha a különbség a kifizetésekre bejelentett teljes terület több mint 20 százalékát teszi ki.

Mely hektáronkénti kifizetési rendszerekben állapították meg az APIA 2021. kampányhoz szükséges összeget?

Az alkalmazás évére vonatkozóan a növényágazat kifizetési rendszerei, amelyeknek eddig rögzített összege van, a következők:

Egységes területalapú támogatási rendszer – SAPS – 95,4751 euró / hektár
Újrafelosztó kifizetés:

  •  első intervallum: 1-5 hektár – 5 euró / hektár
  •  a második intervallum: több mint 5 hektár és legfeljebb 30 hektár – 48,1457 euró / hektár

Fizetés zöldítéskor: 57,8931 euró / hektár
Fizetés fiatal gazdáknak: 40,4514 euró / hektár.

Mely támogatásoknál nincs még meghatározva az APIA 2021 kampányhoz szükséges összeg?

Jelenleg nincs megállapítva az országos átmeneti támogatás összege – amelyet a 2021-es pályázati évre kell fizetni a 2022-es nemzeti költségvetésből, sem a termeléshez kötött támogatás összege, amely a benyújtás befejezése után számítható ki.

OLVASSA EL EZT IS: Calculator subvenții APIA 2021. Avansul fermierilor – maxim 169 euro/ha, minim 112 euro/ha!