Fără categorie

ANSVSA-rendelet: Új határidők a szarvasmarhák, juhok, kecskék és sertések azonosítására és füljelzésére

Új határidők az állatok azonosítására, az ANSVSA által közzétett rendelettervezetben. A tenyésztőknek új határidőket kell betartaniuk, ami az állataik állatorvosnál történő regisztrálását és a füljelzővel való azonosításukat illeti.

Az állatok azonosítására vonatkozó új szabályokat rögzít az ANSVSA rendelettervezete, amely a sertések, juhok, kecskék, szarvasmarhák, tevefélék, szarvasok és rénszarvasok azonosítási és nyilvántartási eljárásainak végrehajtására vonatkozó állat -egészségügyi normák jóváhagyásáról szól.

„Ez az állategészségügyi norma megállapítja az SNIIA végrehajtásával és működtetésével kapcsolatos tevékenységeket, felelősségeket, szabályokat és dokumentumokat az ország teljes területén, a hatályos jogszabályoknak megfelelően, a felhasználók, elsődleges beszállítók, másodlagos beszállítók, élő állatokkal foglalkozó közvetítők regisztrálásával, az egyes állatok azonosításával és egyedi nyilvántartásával, továbbá minden egyes mozgás feljegyzésével a nyomon követhetőség érdekében” – áll a projektben.

(2) A sertés-, juh-, kecske-, szarvasmarha-, teve-, szarvas- és rénszarvasfajok állatai csak akkor szállíthatók Románia területén, ha jelen állategészségügyi jogszabály rendelkezéseinek megfelelően azokat azonosítják és nyilvántartásba veszik, illetve forgalomba hozatali okmányokkal és a hatályos állategészségügyi jogszabályok által kért egyéb dokumentumokkal rendelkeznek.

(3) A vágóhídon levágásra szánt sertéseket, juhokat, kecskeféléket és szarvasmarhákat a gazdaságból a vágóhídra szállítandó élő állatokra vonatkozó állategészségügyi bizonyítványnak is kísérnie kell az úton, az Európai Parlament és a Tanács 853/2004-es, 2004. április 29-ei, az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó egyedi szabályok megállapításáról szóló rendelete szerint.

(4) Az SNIIA tevékenységében részt vevő természetes személyek, meghatalmazott természetes személyek, egyéni vállalkozások, családi vállalkozások, jogilag bejegyzett egyesületek vagy jogi személyek garantálják az összes összegyűjtött adat bizalmas kezelését, beleértve a személyes adatokat is, a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

(5) A felhasználók alávetik magukat a regisztrációs eljárásoknak a megyei, illetve bukaresti állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági igazgatóságánál, (a továbbiakban: DSVSA), hogy megszerezzék az SNIIA-hoz való hozzáférési és szerkesztési jogot.

(6) A román területen meglévő sertéseket, juhokat, kecskéket, szarvasmarhákat, tevéket, szarvasokat és rénszarvasokat az alábbi műveletek végrehajtásával kell azonosítani és nyilvántartásba venni:

a) két hivatalos azonosító eszköz alkalmazása, az 1. cikkely 14. bekezdése szerint, az egyik közülük az 1. cikkely 14. bekezdése a) pontja szerinti azonosító eszköz lehet, illetve egyik hivatalos eszköz az 1. cikkely 14. bekezdése c), d), e) vagy f) pontjában szerepelők közül, a szarvasmarhafélék egyedi azonosítására;
b) két hivatalos azonosító eszköz alkalmazása az 1. cikkely 14. bekezdése szerint, az egyik közülük az 1. cikkely 14. bekezdése a) pontja szerinti valamely azonosító eszköz, illetve egyik hivatalos eszköz az 1. cikkely 14. bekezdése c), d), e) vagy f) pontjában szerepelők valamelyike, a juh- és kecskefélék esetében;
c) egy hivatalos azonosító eszköz alkalmazása az 1. cikkely 14. bekezdése a) pontja szerint a nem kereskedelmi és kereskedelmi típusú A gazdaságból származó sertések esetében, és egy hivatalos azonosító eszköz alkalmazása az 1. cikkely 14. bekezdése a) pontjából, vagy egyik hivatalos azonosító eszköz az 1. cikkely 14. bekezdése g) pontjából a kereskedelmi ipari gazdaságok esetében;
d) két hivatalos azonosító eszköz alkalmazása az 1. cikkely 14. bekezdése szerint, ebből az egyik az 1. cikkely 14. bekezdése a) pontja szerinti valamely azonosító eszköz, vagy egyik hivatalos eszköz az 1. cikkely 14. bekezdése e) pontja szerint tevék, szarvasok és rénszarvasok esetében” áll az ANSVSA rendelettervezetében.

Az október 4 -én, hétfőn nyilvános vitára bocsátott dokumentum az új határidőket is tartalmazza az állatok azonosítására, az alábbiak szerint:

1) Az állatokat a következő határidők betartásával azonosítják:
a) szarvasmarha-, teve-, szarvas- és rénszarvasfajok állatait a születéstől számított 45 napon belül;
b) juh- és kecskefélék egyedeit a születéstől számított legfeljebb 185 napon belül;
c) sertésfaj állatait a születéstől számított legfeljebb 60 napon belül a háztartási és az A típusú kereskedelmi sertéstartó gazdaságok esetében, vagy a gazdaság elhagyásakor, kereskedelmi ipari sertéstartó gazdaságok esetében, rendeltetési helyétől függően.

(2) Az állatokat mindenképpen azonosítani kell, mielőtt elszállítják abból a gazdaságból, amelyben születtek, ha ez az (1) bekezdésben meghatározott feltételek előtt történik.

(3) Az az állat, amelyik elvesztette valamelyik hivatalos azonosító eszközét, vagy működésképtelenné vált az elektronikus azonosító eszköze a szarvasmarha-, juh-, kecske-, teve-, szarvas- és rénszarvasfaj esetében, vagy a füljelző a sertések esetében, az esemény BDE -ben való rögzítésétől számított 20 napon belül duplikált hivatalos azonosító eszközt kell alkalmazni.

(4) A szarvasmarha-, juh-, kecske-, teve-, szarvas- és rénszarvasfajta olyan példánya, amely elvesztette mindkét hivatalos azonosító eszközét, vagy működésképtelenné vált az elektronikus azonosító eszközök esetében, és amelyek esetében a hivatalos állatorvos vizsgálata követően kiderül a személyazonosság, a duplikált hatósági azonosító eszközt legkésőbb az eseménynek az Elektronikus adatbázisban történő regisztrálásától számított 20 napon belül kell alkalmazni.

(5) A másolat alkalmazása után a felhatalmazott állatorvos vagy a felhasználó a SNIIA eljárásokkal megerősíti az eseményt.

Az állatok azonosítására vonatkozó új feltételek és szabályok az ANSVSA rendelete elfogadását és a Hivatalos Közlönyben való kihirdetését követően lépnek hatályba.