Fără categorie

November 1. – APIA határidő a gazdák és a méhészek számára. A szükséges dokumentumok listája!

November első napja a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség határideje. A kifizetési ügynökség emlékezteti a mezőgazdálkodókat és állattenyésztőket, hogy november 1-je az utolsó nap, amikor be lehet nyújtani a gázolaj támogatási kérelmeket 2021 harmadik negyedévére.

2021. november 1-jéig (mivel október 31. nem munkanap) a mezőgazdasági termelők kifizetési kérelmeket nyújthatnak be a mezőgazdaságban vásárolt és felhasznált dízelmennyiségre vonatkozó állami támogatás visszatérítésére, a 2021. július 1. és szeptember 30. közötti időszakra (2021. harmadik negyedéve).

A kérelmeket a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség megyei, illetve bukaresti központjához kell hogy benyújtsa az adminisztrátor, a törvényes képviselője vagy meghatalmazottja, ez utóbbi esetben a meghatalmazást az adminisztrátor / törvényes képviselő adja ki, és fel a meghatalmazott személy azonosító iratait is be kell mutatni.

A növényágazat esetében a visszafizetési kérelmek mellé a következő dokumentumokkal kell csatolni:

– adott esetben a termelt gomba mennyiségét igazoló dokumentumok;
– a gépesített munkákhoz felhasznált dízelmennyiségek központosított helyzete ahhoz az időszakhoz kapcsolódóan, amelyre az állami támogatást, azaz a visszafizetést kéri, a 9. számú mellékletben szereplő minta szerint;
– az eladó által a kérelmező nevére kiállított gázolaj vásárlására vonatkozó számlák / bonok másolata;
– személyazonosító okmányok és / vagy regisztrációs okmányok másolata a finanszírozási megállapodás módosítása esetén;
– a Mezőgazdasági Nyilvántartástól kapott eredeti bizonyítvány a használt területekről, a finanszírozási kérelem módosítása esetén;
– eredeti bizonyítvány a Megyei Mezőgazdasági Igazgatóságtól, a nemes szőlővel beültetett területekről a finanszírozási megállapodás módosítása esetén.

Az állattenyésztési ágazat esetében a visszafizetési kérelmek mellé a következő dokumentumokkal kell csatolni:

– az állattenyésztési ágazatban felhasznált dízelmennyiségek központosított helyzete ahhoz az időszakhoz kapcsolódóan, amelyre az állami támogatást, azaz a visszafizetést kéri, a 1727/2015. számú miniszteri rendelet 9. számú mellékletben szereplő minta szerint,
a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel;
– az eladó által a kérelmező nevére kiállított gázolaj vásárlására vonatkozó számlák / bonok másolata;
– a kedvezményezett által összeállított és esetenként a szabad gyakorlásra felhatalmazott orvos által jóváhagyott, az állomány forgó / elért átlagos létszámának kiszámításával kapcsolatos helyzet, a 1727/2015. számú miniszteri rendelet 10. számú mellékletben szereplő minta szerint,
a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel;
a 3. sz. . 1727/2015 OMADR 10. sz., Későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel;
– a méhészek által a helyi tanácshoz benyújtott kérelem másolata, arról, hogy ideiglenes vagy állandó méhészeti kaptárokat biztosítsanak számukra;
– személyazonosító okmányok és / vagy regisztrációs okmányok másolata a finanszírozási megállapodás módosítása esetén.

A földjavítási ágazat esetében a visszafizetési kérelmek mellé a következő dokumentumokkal kell csatolni:

– az öntözésre felhasznált gázolajmennyiségek központosított helyzete ahhoz az időszakhoz kapcsolódóan, amelyre az állami támogatást, azaz a visszafizetést kéri, a 1727/2015. számú miniszteri rendelet 9. számú mellékletben szereplő minta szerint,
a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel;
– az eladó által a kérelmező nevére kiállított gázolaj vásárlására vonatkozó számlák / bonok másolata;
– az öntözéshez szükséges vízmennyiség központosított helyzete, a 1727/2015. számú miniszteri rendelet 11. számú mellékletben szereplő minta szerint,
a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel;
– a kedvezményezett által elfogyasztott vízmennyiséget igazoló számlák másolata / az öntözésre szállított víz mennyiségét igazoló jelentés, amelyet bármely öntözővíz -szolgáltató állított ki;
– az öntözött területek helyzete a terménytípusokra lebontva, ahhoz az időszakhoz kapcsolódóan, amelyre az állami támogatást kérik;
– személyazonosító okmányok és / vagy regisztrációs okmányok másolata a finanszírozási megállapodás módosítása esetén;
– a kincstári számla igazolása, ha a banki adatok megváltoztak az eredeti kérelemhez képest.

A másolatban benyújtott valamennyi dokumentum esetében a támogatást kérelmező aláírással igazolja, hogy megfelel az eredetinek, és szerepelnie kell rajtuk a „megfelel az eredetinek” (conform cu originalul) kifejezés.
A kérelmeket a gazdák elektronikus úton (elektronikus levél, fax, stb.) / postai úton / személyesen annak a megyei központnak a székhelyén adhatják le, ahol a finanszírozási megállapodási kérelmet benyújtották.
A benyújtott dokumentumok alapul szolgálnak az állami támogatásokat kezelő elektronikus alkalmazásban szereplő adatok feldolgozásához / ellenőrzéséhez, és a későbbi adminisztratív ellenőrzésekhez.

A 1174/2014. számú kormányhatározat 10. cikkelyét módosító 1051/2021. számú kormányhatározat szerint a 2021-es állami támogatás kifizetésére elkülönített összeg 569.039 ezer lej, és ezt az állami költségvetésből biztosítják, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által 2021-re jóváhagyott költségvetési rendelkezéseken belül.