Fără categorie

APIA-előleg 2021-re: hektáronként és állatonként fizetendő összeg

APIA-előleg 2021-re: október 18-ától kerülnek kifizetésre a hektáronkénti és állatonkénti összegek. A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) megkezdi a támogatások első részletének utalását, a gazdák a közvetlen kifizetések legfeljebb 70 százalékát és a kompenzációs kifizetések 85 százalékát kapják meg. Az előlegkampány november 30-ig tart.

Mikor kezdi fizetni az előleget az APIA?

Az APIA 2021. október 18-ától, azaz jövő hétfőtől kezdődi meg az előleg kifizetését. Az engedélyezést országos szinten egyidejűleg hajtják végre, a megyei és helyi központok által a központi APIA-nak küldött listák szerint.

Mely gazdák részesülnek az APIA -előlegből?

Az APIA-előleget azok a mezőgazdasági termelők kapják, akik az engedélyezés időpontjáig tisztázták a kérelmek állapotát. A zöldségtermesztők és az állattenyésztők egyaránt kapnak előleget az APIA-tól. Ez utóbbiaknak kifizethetők a megművelt területekhez kapcsolódó összegek, de hozzájuthatnak a juh- és kecskefajok termeléshez kötött támogatásának előlegéhez is.

Nem kapnak előleget azok a mezőgazdasági termelők, akik a klasszikus kontrollmintában szerepeltek, és nem fejeztek be minden eljárást, továbbá azok a gazdák, akiket távérzékeléssel ellenőriztek, és az ellenőrzési és értelmezési eljárást még nem zárták le, illetve azok sem, akik az APIA-nak tartoznak vagy akikkel kapcsolatban tisztázatlan kérdések merültek fel, illetve azok, akik október 1-ig nem írták alá az egységes támogatási kérelmet. Hasonlóképpen nem utalják a szarvasmarha vagy bivaly fejenkénti támogatások előlegét.

Hogyan fizetik az APIA hektáronkénti támogatás előlegét?

Az APIA-előleget elsősorban területalapú kifizetéseknél rendezik. Az összegek elérik a közvetlen kifizetési rendszerekre megállapított összegek 70 százalékát, és legfeljebb a 85 százalékot a kompenzációs intézkedések esetében.

“Az FEGA (Európai Mezőgazdasági Garanciaalap) által finanszírozott programok kifizetése lejben történik, az Európai Központi Bank által 2021.09.30 -án meghatározott és az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett árfolyamon. Az FEADR (Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap) által finanszírozott programok kifizetése lejben történik, az Európai Központi Bank által 2020.12.31 -én megállapított és az Európai Unió Hivatalos Lapjának, C sorozat 1/03 számában közzétett, 4.8683 lej / euró árfolyamon, közölte korábban Adrian Pintea, az APIA vezérigazgatója.

Jelenleg a gazdák az „alap” rendszerekre megállapított összegeket ismerik, ezeket utalják 2021. október 18 -tól kezdődően a kormány által jóváhagyott APIA előlegkifizetési kampányában:

Egységes területalapú támogatási rendszer – SAPS – 95,4751 euró / hektár, ez 472, 3630 lejnek felel meg hektáronként

Újrafelosztó kifizetés:

  • első intervallum: 1-5 hektár – 5 euró / hektár, ez 24,7375 lejnek felel meg hektáronként
  • a második intervallum: több mint 5 hektár és legfeljebb 30 hektár – 48,1457 euró / hektár, ez 48,1457 lejnek felel meg hektáronként

Fizetés zöldítéskor: 57,8931 euró / hektár, ez 286,4261 lejnek felel meg hektáronként
Fizetés fiatal gazdáknak: 40,4514 euró / hektár, ez 200,1333 lejnek felel meg hektáronként.

Meg kell jegyezni, hogy az egyes rendszerek összegének legfeljebb 70 százaléka kerül kifizetésre mint előleg, az alábbiak szerint:

Egységes területalapú támogatási rendszer – SAPS – 330,6541 lej / hektár

Újrafelosztó kifizetés:

  • első intervallum: 1-5 hektár – 17,3162 lej hektáronként
  •  a második intervallum: több mint 5 hektár és legfeljebb 30 hektár – 166,7405 lej hektáronként

Fizetés zöldítéskor: 200,4982 lej hektáronként
Fizetés fiatal gazdáknak: 140,0933 lej hektáronként.

A mezőgazdasági termelők a kompenzációs kifizetésekből is előleget kapnak, a megállapított összegek legfeljebb 85 százalékáig attól függően, hogy a gazdálkodók az APIA-hoz benyújtott kérelemben milyen többéves kötelezettségvállalásokat tettek.

A termeléshez kötött növénytámogatási rendszerek esetében nem fizetnek előleget, és az átmeneti országos támogatások esetében sem.

Mely állattenyésztők kapnak APIA előleget?

Az állatonkénti támogatás esetében az előleg csak juhokra és kecskékre fizetendő, amennyiben már túllépték az APIA pályázati kampányának lezárását követő 100 napos visszatartási határidőt.

Az APIA előlegfizetésének első szakaszában nem vesznek részt a SCZ keretében azok a szarvasmarha- és bivalytenyésztők, akiknél az állatok visszatartási ideje a gazdaságban a pályázati kampány lezárásától számított 6 hónap, és ez az időszak csak november 15 -én lejár.

Mennyi előleget fizet az APIA az állatokra?

A juh- és kecsketenyésztők részesülnek a kapcsolt támogatás előlegéből, amelyet 16,55 euró / állat értékben állapítottak meg, ez 81,8811 lej / állat. Ennek az összegnek a 70 százaléka 57,3167 lej / állat.

Mikor fejeződik be az APIA előlegek folyósítása?

Az APIA 2021-es előlegkampányra október 18. és november 30. között kerül sor, országos szinten.

Az APIA valamennyi támogatásának kifizetési határideje

November 30. után, azaz december 2-ától az APIA megkezdi a rendszeres támogatások kifizetését 2021-re. A kifizetések befejezési határideje 2022. június 30.