Fără categorie

Határozott üzenet az APIA vezetőjétől a támogatások előlegének kifizetéséről!

Az APIA vezetője, hír minden gazdának! Az új támogatások kifizetését mintegy 800 ezer olyan mezőgazdasági termelő várja, akik benyújtották az egységes kérelmet, és az ügynökség főigazgatója bejelentette, hogy felszólította az APIA tisztviselőit, hogy „gyorsítsanak fel minden eljárást annak érdekében, hogy az összegek minél több gazdához eljussanak, a lehető legrövidebb időn belül”.

Az előlegek előkészítése volt az egyik téma, amelyről a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) főigazgatója, Adrian Pintea tárgyalt az ügynökség Kovászna megyei tisztviselőivel.

„A napirend egyik legfontosabb témája a 2021-es kampányban a gazdák által benyújtott pályázatok előlegének előkészítése volt, gondosan elemeztük az előkészítési szakaszt és a munkafolyamatokat. Jelenleg több mint 608.000 dossziét készítenek elő engedélyezésre, ez a folyamat október 18-án kezdődik, és ennek optimális megvalósítása érdekében az Ügynökség teljes vezetőségét felkértük, hogy gyorsítson fel minden lépést, hogy az összegek a lehető legtöbb gazdálkodóhoz elérjenek a lehető legrövidebb idő alatt” – jelentette be Adrian Pintea azon Facebook -oldalán, ahol a gazdákkal kommunikál.

Az európai alapok felhasználásának mérlege

Adrian Pintea azt is elmondta, hogy részt vett az APIA tisztviselőivel folytatott kétnapos találkozón, ahol megbeszélték a gazdálkodóknak folyósított kifizetések mérlegét és az európai pénzek felhasználásának szintjét.

„Október közepe Kovásznán talált minket, ahol megszerveztük a Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR) által a 2014–2020-as PNDR-ből a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökségnek (APIA) delegált intézkedések végrehajtásáról szóló szimpóziumot. Tudom, hogy a szimpózium neve pompásan hangzik, de lényegében biztosíthatom Önöket, hogy rendkívül konstruktív találkozó volt, amely során az APIA munkatársaival együtt tömör elemzést készítettünk az intézkedések végrehajtásáról, valamint a hozzájuk kapcsolódó pénzeszközök felhasználásának szintjéről. Ez az elvégzett tevékenység hiteles mérlege volt, amely rávilágított a kitűzött célok teljesítésére” – közölte még az APIA vezetője.

Bevallotta, hogy az APIA kitűnően teljesítette az abszorpciós és végrehajtási célokat. „Nem szeretném, ha azt hinnék, hogy dicsekszem, de kitűnően teljesítettük a céljainkat, hatékonyan legyőzve a felmerülő akadályokat! Megbeszéltük azokat a nehézségeket is, amelyekkel a gazdálkodók és az ügynökség megyei központjai küzdöttek a delegált intézkedések kezelésének folyamatában. Ugyanakkor közösen határoztunk meg cselekvési irányokat mind a mezőgazdasági termelők, mind az Ügynökség számára annak érdekében, hogy egyszerűsítsük az európai források mezőgazdasági felhasználását. Az elemző részen kívül egy gyakorlati részt is tartottunk, három műhelymunka megszervezésével” – húzta alá Adrian Pintea.

Az APIA igazgatója megosztotta azt is a gazdákkal , hogy az ülésen részt vettek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (FEADR) Ellenőrző Hatóságának képviselői is, akik tematikus előadást tartottak, tekintettel arra, hogy a tanúsító testület tevékenysége elengedhetetlen az európai alapok kezelésének folyamatában.

„Fontos meghívottjaink voltak: Ráduly István, Kovászna megye prefektusa, Könczei Csaba RMDSZ-es parlamenti képviselő, a Képviselőház Mezőgazdasági, Erdészeti, Élelmiszeripari és Speciális Szolgáltatások Bizottságának tagja, valamint Gyerő József, Kovászna város polgármestere. Fontosnak tartottuk elismerni az APIA csapatának erőfeszítéseit és professzionalizmusát azáltal, hogy kiválósági és érdemokleveleket adtunk át az APIA azon megyei központjainak, amelyek kiemelkedő eredményeket mutattak fel a 2014–2020-as PNDR-intézkedések végrehajtásában” – zárta szavait az APIA vezetője.