Fără categorie

Pénz a gazdaságokba történő beruházásokhoz – október 25-étől! Az AFIR közzétette az sM 4.1 végső útmutatóját!

Megjelent a 4.1. Alintézkedés (Mezőgazdasági üzemekbe történő beruházások) pályázói útmutatójának végleges formája. A Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR) a hivatalos honlapon, a www.afir.info oldalon közzétette a Pályázó Útmutatóját a 2014–2020-as Nemzeti Vidékfejlesztési Program (PNDR 2020) 4.1 alintézkedésén keresztül lehívható pénzügyi támogatás megszerzéséhez. Ezen alintézkedés révén a gazdálkodók finanszírozást nyerhetnek a mezőgazdasági üzemekben történő beruházásokhoz.

A finanszírozási kérelmek fogadására 2021. október 25. 9 óra és 022. január 25. 16 óra között kerül sor. A beruházásokra rendelkezésre álló teljes összeg 760 millió euró – derül ki az Agrointeligența – AGROINTEL.RO címére is elküldött sajtóközleményből.

A 4.1. Alintézkedés – A mezőgazdasági üzemekbe történő beruházások – támogatására jogosult kérelmezők azok a gazdálkodók, akiknek a gazdaságuk Romániában található, és mezőgazdasági tevékenységet folytatnak. A támogatásra jogosult kedvezményezettek kategóriáit a Pályázati Útmutató tartalmazza.

A támogatás összege 30 százaléktól kezdődik, és a gazdaság kereskedelmi méretétől, a kedvezményezett típusától és a projekt révén megvalósítandó beruházásoktól függően elérheti a 90 százalékot.

Így a 8.000–250.000 euró SO (standard output) közötti kereskedelmi méretű növényi gazdaságok és az 500.000 SO euróig terjedő kereskedelmi méretű zootechnikai gazdaságok esetében a vissza nem térítendő állami támogatás mértéke a teljes elszámolható költség 50 százaléka. A támogatás értéke 350 ezer eurótól indul, és bizonyos típusú beruházásoknál elérheti az 1 millió eurót. Ezen gazdaságkategóriák esetében a bizonyos típusú beruházásoktól függően az intenzitás 20 százalékponttal növelhető, de a kombinált támogatási arány nem haladhatja meg a 70 százalékot.

A 250.000–500.000 euró SO közötti kereskedelmi méretű zöldséggazdaságok és az 500.000–1.000.000 euró SO közötti kereskedelmi méretű állattenyésztési gazdaságok esetében a vissza nem térítendő állami támogatás mértéke az összes támogatható kiadás 50 százaléka lehet, de a támogatás összege 400 ezer euróról indul, és elérheti az 1,5 millió eurót is.

Az 500.000 euró SO feletti kereskedelmi méretű zöldséggazdaságok és az 1.000.000 euró SO feletti kereskedelmi méretű állattenyésztési gazdaságok esetében a vissza nem térítendő állami támogatás mértéke is az összes támogatható kiadás 30 százaléka lehet, de a támogatás összege elérheti az 1,5 millió eurót is a projekt keretében tervezett beruházásoktól függően.

Ami a szövetkezeti kedvezményezetteket, a termelői csoportokat és a termelői szervezeteket illeti, a vissza nem térítendő állami támogatás mértéke legfeljebb 90 százalék lesz, és a beruházás típusától és a gazdaság méretétől függetlenül elérheti az 1.500.000 eurót. A támogatás intenzitása 50 százalékról indul, és bizonyos típusú beruházások esetén 20 százalékponttal növelhető, de a kombinált támogatási arány nem haladhatja meg a 90 százalékot.

Azok a beruházások, amelyekre a támogatási arány 20 százalékos emelése alkalmazható, a fiatal gazdálkodók által végrehajtott beruházások, az Agromediumhoz és az ökológiai mezőgazdasághoz kapcsolódó beruházások, a természeti és egyéb sajátos korlátoknak kitett területekre irányuló beruházások, vagy a kollektív befektetések.

A befektetések típusairól és a mezőgazdasági üzemekbe történő befektetésekhez szükséges európai forrásokhoz való hozzáférés konkrét feltételeiről ingyenesen lehet tájékozódni a www.afir.info weboldalon. A pályázó útmutatója és ennek mellékletei, a „PNDR-beruházások” részben, a 4.1. intézkedésnek szentelt oldalon találhatók. A finanszírozási kérelmek online, az Ügynökség honlapján nyújthatók be.