Fără categorie

Az APIA és a DAJ megkezdte a terepi ellenőrzéseket a 2.210 eurós támogatásért

A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség és a megyei mezőgazdasági igazgatóságok kiterjedt helyszíni ellenőrzéseket végeznek, a gazdaságonként 2210 eurós támogatás kapcsán, amelyet az év végéig folyósítják a mezőgazdasági termelőknek.

A Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság (DAJ) bejelentette, hogy az intézmény és az APIA tisztviselőiből álló vegyes csapatok október 19 -étől, keddtől végzik a zöldségtermesztők adminisztratív ellenőrzését, akik a „Védett területek zöldségprogramja” révén de minimis támogatást kértek. Így az ellenőrzéseket követően a zöldségtermesztők megkezdhetik a termések értékesítését, és később benyújtják az igazoló dokumentumokat az akták kitöltéséhez és a kifizetések megkezdéséhez.

„Ebben az időszakban a DAJ és az APIA ellenőreiből álló közös csapatok helyszíni ellenőrzéseket végeznek a 651/2021 számú kormányhatározat szerinti de minimis segély 95 kérelmezője esetében” – jelentette be a Vrancea Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság.

Az idézett forrást megemlíti, hogy melyek a jogosultsági kritériumok a de minimis támogatás megszerzéséhez:

– regisztrálva kell lennie az egyedi azonosító nyilvántartásban (a továbbiakban: RUI), és rendelkeznie kell az APIA által hozzárendelt egyedi regisztrációs kóddal;
– igényelje a de minimis támogatást, a 652/2021.06.16-os kormányhatározat szerint;
– legalább 1000 négyzetméteres kumulatív felületet kell használnia, amelyen kizárólag az egyik növényt termesztenek a következők közül: hosszú és / vagy húsos paprika; uborka; paradicsom; padlizsán;
– a minimális produkció elérése a növényeknek megfelelően;
– legyen bejegyezve 2021-re annak a polgármesteri hivatalnak a mezőgazdasági nyilvántartásába, amelynek közigazgatási területén található a védett növényekkel megművelt föld;
– a növényvédő szerekkel végzett kezelések nyilvántartásának vezetése, ezt a vetemény létrehozásának időpontjától kezdve kell kitölteni, és a megyei növény-egészségügyi hivatalnak is jóvá kell hagynia;
– a minimális termelés értékesítésének igazolása a szervezeti formától függő igazoló dokumentumokkal.

Milyen minimális hozamot kell elérnie a zöldségtermesztőknek?

A mezőgazdasági termelők által elérendő, ellenőrzött minimális hozamok a következők:

  • üvegházakban:

2.900 kg / 1.000 négyzetméter húsos paprika és / vagy hosszú paprika esetében;
5.000 kg / 1.000 négyzetméter uborka esetében;
8.500 kg / 1.000 négyzetméter paradicsom esetében;
3.000 kg / 1.000 négyzetméter padlizsán esetében;

  • fóliákban:

1.600 kg / 1.000 négyzetméter paprika és / vagy hosszú paprika esetében;
3.000 kg / 1.000 négyzetméter uborka esetében;
3.200 kg / 1.000 négyzetméter paradicsom esetében;
2.000 kg / 1.000 négyzetméter padlizsán esetében;

A kedvezményezettek kötelesek írásban értesíteni azt a megyei / helyi központot, ahol a kérelmet benyújtották, a helyszíni ellenőrzés elvégzése érdekében, a betakarítás előtt 10 nappal.

A helyszíni ellenőrzéseket az APIA és a DAJ képviselőinek közös csoportjai végzi az értesítéstől számított 7 napon belül – az APIA megerősíti azt a területet és növényfajtát, amelyre de minimis támogatást igényeltek, a DAJ képviselői pedig elvégzik a termelés hozamának felmérését.

A támogatás megszerzése érdekében a terepi ellenőrzések elvégzése után, az értesítést követően, a gazdálkodók kötelesek benyújtani az APIA annak megyei / helyi / bukaresti központjához, ahová a kérést is letette a 651/2021-es kormányhatározat 9. cikkelye 3-as bekezdésébe foglalt kiegészítő dokumentumokat, valamint a növényvédő szerekkel végzett kezelések nyilvántartásának naprakészen elkészített és a megyei növény-egészségügyi hivatal által jóváhagyott másolatát, 2021. december 3-ig.

A csekély összegű támogatás értéke 2.210 euró /vetemény /1.000 négyzetméter és lejben fizetik ki 4,8725 lej / euró árfolyamon, ezt az Európai Központi Bank állapította meg 2020. szeptember 30-án, és az Európai Unió Hivatalos Lapjában (JOUE), a 323-as számának C sorozatában, 2020 októberében tették közzé. Eredetileg 2.000 euró volt a meghirdetett érték, de az összeget kiegészítették 210 euró/vetemény értékkel a zöldségtermesztés védett területeken történő támogatására irányuló program 2021 -es jóváhagyásáról szóló 651/2021. számú kormányhatározatot módosító és kiegészítő, valamint a fűszer és aromás növények termesztését támogató program 2021. évi jóváhagyásáról szóló 652/2021 számú határozatot módosító határozat révén.

A támogatás növelését Adrian Oros földművelésügyi miniszter jelentette be sajtótájékoztatóján. „A védett területek zöldségprogramjával kapcsolatban – itt van néhány változtatás, mert egyrészt az a 14.271 kedvezményezett, aki eddig regisztrált a 150 millió lejes felső határért, nem fogja kimeríteni a teljes összeget, és ott marad egy különbözet. Továbbá az aromás növények, az aromás növények művelőinek támogatására szentelt programhoz a 6 millió lejből mindössze 2,2 millió lejt fogyasztottak el. Mint ilyen, továbbra is rendelkezésre áll 3 millió lej összeg, amelyet a védett területek zöldségprogramjára irányítunk. Így az 1.000 négyzetméterenként 2.000 euró összege 2.210 euróra emelkedik” – jelentette be Adrian Oros földművelésügyi miniszter a MADR központjában tartott sajtótájékoztatón, szeptember 14-én.

Meg kell jegyezni, hogy az emelést eddig a kormány nem hagyta jóvá.

Erről a de minimis támogatásról az Agrointeligența-AGROINTEL.RO itt írt: Minimis legume sere și solarii 2021: condiții, culturi eligibile, acte necesare, condiții și plăți