Fără categorie

Október 31. – a 17.1 alintézkedéshez kapcsolódó pályázati kérelem online való benyújtásának határideje

A 17.1, a „Biztosítási díjhoz való hozzájárulás” alintézkedésre a projektjei benyújtási határideje 2021. október 31., a gazdák ezen projektek által a ténylegesen befizetett támogatható biztosítási díj értékének akár 70 százalékát is visszaigényelhetik, jelentette be a Román Gazdálkodók Klubja.

A 17.1-es alintézkedéshez hozzáférő gazdálkodók támogatása és az ebből a lehetőségből részesülő gazdálkodók számának növelése olyan fő célkitűzések, amelyeket a Román Gazdák Klubjának Biztosítási Brókere az AFIR program elindítása óta javasolt.

„A Román Gazdák Klubjával fennálló partnerség lehetővé teszi számunkra, hogy állandó és közvetlen kommunikációt folytassunk a szövetség gazdálkodóival, és a klubtagokkal és ügyfeleinkkel konzultálva sikerült azonosítanunk egy sor olyan problémát, amellyel a gazdálkodók szembesülnek a 17.1. támogatáshoz való hozzáférés során.

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, az AFIR és az AMPNDR, a Román Gazdák Klubja és a CFRO Biztosítási Bróker erőfeszítései révén több olyan javaslatot nyújtottak be, amelyeket belefoglaltak a 17.1 alintézkedés AFIR útmutatójába, és amelyek a gazdálkodók számára előnyösek. A klub és a Bróker is átiratot küldött a hatóságoknak, és az mellett érveltek benne, hogy 2021-re növeljék az ezen alintézkedésre szánt forrásokat. Eredetileg 10.000 000 eurót különítettek el erre a célra, de a megtett lépéseket és a konzultációkat követve végül több mint 31.000.000 eurót különítettek el 2021-re.

A Klub és a Bróker által 2020-ban tett lépések lehetővé tette a gazdáknak, hogy növeljék azon termésüket, amelyekre jogosultság jár, és további, nem támogatható összeg kifizetésével be tudják biztosítani a mezei termésüket is. Így a gazdálkodó biztosíthatja a szántóföldön termett termést, amely akár magasabb is lehet, mint amennyi támogatható, és természetesen, kár esetén megtéríthető.

OLvassa el ezt is: Ghidul AFIR Submăsura 17.1: diferențe 2020 vs. 2019

2021-ben javaslatokat továbbítottak a MADR, AMPNDR és AFIR vezetőségéhez, ennek eredményeként jogosultságot kaphattak az egyes, a biztosítók kockázati csomagjaiba tartozó fedezetek is.

Konkrétan, a Román Gazdák Klubja leveleket és átiratokat küldött a MADR-nek a gazdálkodókkal folytatott konzultációk során feltárt problémákkal, valamint az eljárások egyszerűsítésére, a gazdálkodók magánbiztosítási rendszerekhez való hozzáférésének növelésére javasolt megoldásokkal azon kockázatok megfelelő kezelése érdekében, amelyek hatással lehetnek a mezőgazdasági termelésre. A Klub és a Bróker kérte és a gazdálkodókkal együtt részt vett a MADR, AMPNDR és AFIR szintjén szervezett egyeztetéseken az útmutatóban foglalt feltételek javítása érdekében.

A Román Gazdák Klubja Biztosítási Bróker által javasolt megoldások a MADR és az AFIR bevonásával és támogatásával olyan módosításokat hoztak, amelyek támogatják a vállalkozások teljesítményszintjének növelését.

Jelenleg minden mezőgazdasági termelőnek, aki az 17.1. Alintézkedés kedvezményezettje, tudnia kell, hogy:

 •  a pályázó útmutatója jelentősen leegyszerűsödött a finanszírozási kérelemhez csatolandó dokumentumok számának csökkentésével;
 • a finanszírozási kérelem online kell benyújtani, az AFIR platformon, és a dokumentumokat a gazdálkodó elektronikusan írja alá, a megfelelőség teljesítéséhez már nem szükséges az eredeti példányok fizikai benyújtása;
 • a támogatás mértékét a mezőgazdasági termelő által ténylegesen kifizetett és támogatható biztosítási díj 70 százalékára emelték.

A 17.1 alintézkedés kedvezményezettje az a gazda, aki:

 • aktív gazda;
 • biztosítási szerződést kötött egy biztosító társasággal az ezen alintézkedésben előírt kockázatokra vonatkozóan, és vállalta, hogy a biztosítási díj teljes összegét a szerződésben meghatározott összegben és feltételekkel fizeti be;
 • a saját nevében eljáró román természetes/jogi személy;
  • legalább 18 éves a finanszírozási kérelem benyújtásának időpontjában;
  • mezőgazdasági földterület használ (kivéve a borszőlővel művelt területeket) és/vagy állatot birtokol, tenyészt vagy haszonállatot tart;
  • megkötötte a biztosítási szerződést minden, azonos terménytípussal művelt területre / a gazdaságban létező, azonos fajhoz tartozó állatállományra; gyümölcs-/szőlőültetvények esetén a teljes, azonos fajjal beültetett területre

A Román Gazdák Klubja érdekelt a gazdálkodói tevékenység teljesítményszintjének emelését támogató folyamatok és eljárások tartós fejlesztésében, a Klub és a Bróker együttesen megnövelt képviseleti és tárgyalási erővel rendelkezik a biztosító hatóságokkal és társaságokkal szemben.

A Román Gazdák Klubja Biztosító Bróker csapata ingyenes tanácsokkal látja el a gazdákat, amikor finanszírozási kérelmet nyújt be az AFIR-hez a biztosítási díjak támogatására (17.1. Alintézkedés).