Fără categorie

APIA-naptár novemberre. Határidők és támogatások kifizetése ebben a hónapban!

APIA támogatások naptára novemberre – a teendők és kifizetések ütemezése a Mezőgazdasági Kifizetések és Beavatkozási Ügynökségnél (APIA) erre a hónapra! Az APIA tisztviselői a teljes hónap folyamán fizetik az előleget, ez a folyamat október 18-án kezdődött, de a gazdálkodóknak egy sor határidőt is be kell tartaniuk a 2021-ben fizetendő támogatásokhoz.

Agrointeligența – Az AGROINTEL.RO bemutatja a következő időszakra vonatkozó, az APIA tevékenységével és a mezőgazdasági támogatások kifizetésével kapcsolatos naptárt, amely október végét és november teljes hónapját felöleli:

November 1. – A 2021. évi Átmeneti Nemzeti Támogatás (ANT) 2 rost kampányára jelentkezők határideje. Ha lentermesztésre igényeltek pénzt, a gazdálkodóknak a betakarítási év november 1-jéig kell benyújtaniuk a szállítást igazoló dokumentumokat, illetve az átvételi jegyzőkönyvet, számlát, fiskális bizonylatot.

November 1. – Határidő azon feldolgozók számára, akik a 2021-es kampányban a hüvelyesek, ipari borsóhoz és ipari babhoz kapcsolódó támogatást igényeltek. A saját termelés feldolgozását kell igazolniuk, a pályázati év november 1-jéig belső számviteli bizonylatokon révén, a 45/2021. MADR rendelet 47. cikkelye, (4) bekezdése alapján. Továbbá a szemesbabot termesztő feldolgozóknak a pályázati év november 1-jéig belső számviteli bizonylatokkal kell igazolniuk a saját termelésük feldolgozását a 45/2021. MADR rendelet 47. cikkelye, (4) bekezdése alapján.

November 1. – Határidő azon gazdálkodók számára, akik a 2021-es évben kapcsolt növényi támogatást (SCV) igényeltek iparosítási célú paradicsom termeléséhez. A zöldségtermesztőknek a mezőgazdasági termékek forgalomba hozatali engedélyében szereplő számla vagy lap/lapok alapján a minimum 15 tonna/hektár paradicsommennyiség értékesítését kell igazolniuk a kérelem benyújtásának évének november 1-jéig. Ha a gazdálkodó olyan palánták révén hozta létre a termést, amelyet harmadik féltől vásárolt, az igénylés évének november 1-jéig be kell nyújtania az APIA-nak a vásárlási számlát vagy a palánta eladási könyvének lapjait, valamint annak a vetőmag tasakjának másolatát, amelyből a palánta kihajtott, vagy a beszállítói minőségi és megfelelőségi okmány másolatát, vagy az ellenőrzési jegyzőkönyv vagy növény-egészségügyi útlevél másolatát, ha a palánta szállítója a területi felügyelőség által vetőmagminőségre feljogosított természetes vagy jogi személy, és szaporításhoz használt anyag papírjait, a bejelentett területnek megfelelő mennyiségre. Ugyanakkor a paradicsomot termesztő ipari egységek belső számviteli bizonylatokkal igazolják saját termelésük feldolgozását a pályázati év november 1-ig.

November 1. – Határidő azon gazdálkodók számára, akik a 2021-es évben kapcsolt növényi támogatást (SCV) igényeltek iparosítási célú uborka termeléséhez. A gazdálkodóknak a termelés értékesítését a számla vagy az agrárágazati termékek könyvéből származó lap/lapok alapján kell igazolniuk, a kérelem évének november 1-éig. Mi több, az uborkát termesztő iparosítási egységek belső számviteli bizonylatokkal igazolják saját termelésük feldolgozását a pályázati év november 1-ig.

November 1. – Határidő azon gazdálkodók számára, akik a 2021-es évben kapcsolt növényi támogatást (SCV) igényeltek védett környezetben – üvegházban termesztett növényekre. A gazdálkodóknak a termelés értékesítését a számla vagy az agrárágazati termékek könyvéből származó lap/lapok alapján kell igazolniuk, a kérelem évének november 1-éig. Az iparosításra szánt uborkát az ANSVSA 111/2008. rendelete szerint élelmiszerbiztonsági nyilvántartásba vett iparosítási egységeknek értékesítik. Ugyanakkor a saját üvegházban uborkát termesztő iparosító egységek belső számviteli bizonylatokkal igazolják saját termelésük feldolgozását a pályázati év november 1-ig.

November 1. – Határidő azon gazdálkodók számára, akik a 2021-es évben kapcsolt növényi támogatást (SCV) igényeltek védett környezetben – fóliában termesztett növényekre. A zöldségértékesítés igazolása a pályázati év november 1-jéig az APIA-hoz benyújtott agrárágazati termékek könyvében szereplő lapok vagy számlák alapján történik. Az iparosításra szánt uborkát az ANSVSA 111/2008. rendelete szerint élelmiszerbiztonsági nyilvántartásba vett iparosítási egységeknek értékesítik. A saját üvegházban vagy fóliában uborkát termesztő iparosító egységek saját termelésük feldolgozását, a pályázati év november 1-ig, belső számviteli bizonylatokkal igazolják. Nem jogosultak kifizetésre az olyan üvegházak vagy fóliák, ahol nem a földön termesztik a zöldséget.

November 1. (október 31. lévén munkaszüneti nap) – A gázolaj jövedéki adója iránti kérelem APIA-hoz történő benyújtásának határideje. A gazdálkodók november 1-ig nyújthatják be a kérelmet a 2021. július 1. és 2021. szeptember 30. közötti időszakban elhasznált gázolaj támogatására. A dokumentumokat elektronikus úton, de papíralapon is elküldheti az APIA Megyei Központok részére az adminisztrátor / törvényes képviselő vagy meghatalmazottja. A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökséghez (APIA) benyújtott kérelemhez a gazdálkodóknak több dokumentumot is csatolniuk kell, mint például a gépesített munkákban felhasznált gázolaj mennyiségének központosított helyzetét arra az időszakra vonatkozóan, amelyre a gazda állami támogatást igényel, továbbá az eladó által a pályázók nevére kiállított gázolaj vásárlási számlák/fiskális nyugták másolatát. A 2021-ben odaítélt támogatás összege 1,5720 lej/liter, és állami támogatásként folyósítják, visszatérítés formájában.

November 2. – A zöldségtermesztők elkezdhetik értékesíteni azokat a zöldségeket, amelyekre de minimis támogatást igényeltek a „Zöldségprogram a védett területeken” révén, amely keretében 2.210 eurót fizetnek gazdaságonként. A termelés értékesítése november 2. és december 2. között történik. A programról részletesen itt: Minimis legume sere și solarii 2021: condiții, culturi eligibile, acte necesare, condiții și plăți

November 17. – Határidő azon szarvasmarha tenyésztők számára, akik a 2021-es Kapcsolt állattenyésztési támogatás (SCZ) keretében igényeltek pénzt. Az állattenyésztők az egységes kérelem benyújtásának végső határidejétől számított 6 hónapig kötelesek az állatokat a gazdaságban tartani, a határidő 2021. november 17-én jár le. Ez alatt a 6 hónapos időszak alatt az APIA vagy az Állattenyésztési Hatóság (ANZ) ellenőrzéseket végezhet, és ezalatt az idő alatt a gazdálkodók nem mozgathatják és nem adhatják el ezeket az állatokat.

November 30. – Az életjáradék 2020-as fizetési határideje. Azok a bérlők, akik 2021. augusztus 31-ig igényelték a könyvecske láttamozását, a jogszabályok szerint november 30-ig kapják meg a pénzt a számlákra. Azok az örökösök, akik mezőgazdasági életjáradék kifizetését kérik a 2020. évre, csak abban az esetben kapnak engedélyt, ha 2021. október 15-ig benyújtották az igazoló dokumentumokat a jogszabályban foglalt feltételek szerint. Ha az APIA által a bérlőknek átutalt összegek különböző okok miatt visszakerülnek az iroda számlájára, az APIA az éves fizetési határidőtől (minden év november 30-ig) számított 3 éven belül – beleértve a járadékos halála esetén is – folytathatja azok kifizetését, a kapcsolódó igazoló dokumentumok alapján.

November 30. – Az előlegek kifizetésének határideje. Az APIA november 30-ig fizethet előleget, a végső kifizetés pedig december 2-án kezdődik. Az APIA vezetője, Adrian Pintea által október 23-án, szombaton közölt legfrissebb adatok szerint az ügynökség október 18. és 23. között 566.995.777 eurót fizetett ki 445.084 gazdálkodó számára, ami az összes jogosult gazdálkodó 54,59 százalékát jelenti. Az APIA bejelentette, hogy több mint egymilliárd eurós előleggel kívánja finanszírozni a gazdálkodókat.

A 2021-es pályázati évre biztosított közvetlen kifizetések hektáronkénti összegét az 1053 / 02.10.2021. számú, az egységes területalapú támogatás, az újraelosztási támogatás és területek intervallumaira szánt összegek 2021-re történő megállapításáról szóló határozatban rögzítették, amely tartalmazza továbbá az éghajlatnak és a környezetnek előnyös mezőgazdasági gyakorlatokért járó kifizetések, a fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott támogatás, valamint az állattenyésztési ágazat – a juh- és kecskefajok – után járó összegeket is, ezek a következők:

– Egységes területalapú támogatási rendszer – 95,4751 euró / hektár;
– Újrafelosztó kifizetés:
az első intervallum 1-5 hektár – 5,0000 euró / hektár
a második intervallum 5 hektár és legfeljebb 30 hektár között – 48,1457 euró / hektár
– Fizetés a zöldítésért – 57,8931;
– Támogatás a fiatal gazdák számára – 40,4514;
– Kapcsolt támogatás az állattenyésztési ágazatban a juh- és kecskefajok esetében – 17,2430 euró / állat.

November – A méhészek annak a tervezetnek az elfogadását várják, amely rendelkezik a de minimis támogatásra elkülönített összegekről, és 23,7 lej/méhcsalád összeget fizetne ki számukra. A MADR által kezdeményezett tervezet szerint a de minimis támogatást jelentő összegeket egy részletben, 2021-ben folyósítják a kedvezményezetteknek. Megjegyzendő, hogy a kormányhatározat-tervezetet a Kormánynak jóvá kell hagynia és közzé kell tennie a Hivatalos Közlönyben ahhoz, hogy hatályba lépjen. A méhészek csak ezt követően igényelhetik ezt a támogatást. 2020-ban szeptember 15-e volt a méhészeti támogatás igénylésének utolsó napja, a de minimis támogatást a Mezőgazdasági Igazgatóságokon keresztül nyújtották.

Bővebben a témáról itt: Ajutor de minimis de 23,7 lei/familia de albine. Ce se întâmplă cu proiectul care prevede banii pentru stupari!