Fără categorie

Az AFIR meghosszabbította a 17.1 – Biztosítási díj alintézkedéshez kapcsolódó pályázat benyújtási határidejét

A Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR) meghosszabbította a mezőgazdasági termések biztosítására vonatkozó támogatási kérelmek benyújtásának határidejét a 17.1 – Termény-, állat- és növénybiztosítási díjak alintézkedésen keresztül.

A gazdálkodók jelentkezését 2021. december 16-ig várják.

Az AFIR szerint a 17.1 alintézkedés célja, hogy a gazdálkodókat a magánbiztosítási rendszerekben való részvételre ösztönözze a mezőgazdasági termésüket esetlegesen érintő kockázatok megfelelő kezelése érdekében. Ugyanakkor elősegíti a gazdálkodók ösztönzését abban, hogy igénybe vegyék a biztosításokat, valamint a biztosítótársaságokat a biztosítható kockázatok kiterjesztésre.

A 17.1 – Termény-, állat- és növénybiztosítási díjak alintézkedés céljai a 17. „Kockázatkezelés” intézkedésbe illeszkednek, a 1305/2013. Rendelet (CE) 36. és 37. cikkelye szerint, a későbbi módosításokkal és kiegészítéssel, és hozzájárul a DI 3B „Kockázatkezelés és megelőzés támogatása üzemi szinten” beavatkozási területhez.

A 17.1 alintézkedés kedvezményezettjei a gazdák, és a minimális jogosultsági feltételek a következők:

  • Legyen aktív gazda;
  • az alintézkedésben meghatározott kockázatokra biztosítási szerződést kössön egy biztosító társasággal, és vállalja a biztosítási díj teljes összegének kifizetését a szerződésben meghatározott összegben és feltételekkel;
  • mezőgazdasági földterület használjon (kivéve a borszőlővel művelt területeket) és/vagy állatot birtokoljon, tenyész vagy haszonállatot tartson;
  • megkösse a biztosítási szerződést minden, azonos terménytípussal művelt területre / a gazdaságban létező, azonos fajhoz tartozó állatállományra; gyümölcs-/szőlőültetvények esetén a teljes, azonos fajjal beültetett területre
  •  nem teremthet olyan feltételeket, amely révén jogosulatlan előnyt szerezhet, a 1306/2013. Rendelkezés (EU) 60. cikkelye értelmében, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, a támogatás nyújtásának bármely szakaszában

A vissza nem térítendő támogatás a gazdálkodó által ténylegesen befizetett támogatható biztosítási díj értékének 70 százaléka.

A 17.1 alintézkedéshez – amely alapján a gazdálkodók által ténylegesen befizetett támogatható biztosítási díj értékének legfeljebb 70 százalékát visszaigényelhetik – kapcsolódó projekteket eredetileg 2021. október 31-éig lehetett benyújtani, de az AFIR ezt a határidőt 2021. december 16-ra módosította.