Fără categorie

Finanszírozás! 200.000 eurós támogatás azoknak a romániaiaknak, akik falun szeretnének elindítani egy vállalkozást!

Európai alapok a vidéki területeken létrehozott nem mezőgazdasági vállalkozások számára. Keddtől, november 2-ától indul az alintézkedés, amelyen keresztül a romániaiak akár 200.000 euróhoz juthatnak falusi vállalkozások alapítása céljával. A falvakon létrejövő új vállalkozások finanszírozására 100 millió euró összeget különítettek el, és csak a nem mezőgazdasági vállalkozásokat érinti.

A Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR) 2021. november 2. 9 óra és 2022. február 1. 16 óra közötti időszakra meghirdeti a 6.4 – Beruházások nem mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos tevékenységek létrehozásában és fejlesztésében a Nemzeti Vidékfejlesztési Program 2014-2020 (PNDR 2020) keretében alintézkedés finanszírozási projektek fogadásának ülésszakát.

A kedvezményezettek közé tartoznak a meglévő és újonnan alapított mikrovállalkozások, valamint a nem mezőgazdasági kisvállalkozások, azaz a vidéki területeken induló vállalkozások. A támogatható kedvezményezettek másik kategóriája a gazdálkodók vagy az engedélyezett gazdaságok tagjai, akik a PFA minimális státusszal rendelkeznek.

Az AFIR november 1-jén, hétfőn az Agrointeligența-AGROINTEL.RO-hoz eljuttatott sajtóközleménye szerint ezen az ülésszakon a beruházásokra rendelkezésre álló teljes összeg 100 millió euró.

A havi minőségi küszöbök a következők:

  •  60 pont a 2021.11.02. és 2021.12.01. közötti időszakra,
  •  50 pont 2021.12.02-2022.01.01 között
  •  25. 2022.01.02-2022.02.01 között.

A projektek minimális kiválasztási küszöbe 25 pont.
Az ülésszak alatti folyamatos projektbeadás az indítólevélben megadott határidő előtt leáll, amikor az ülés elején benyújtott, az adott hónapra vonatkozó minőségi küszöböt meghaladó vagy azzal egyenlő becsült pontszámmal benyújtott projektek teljes értéke eléri a 150 százalékot, kivéve az egyes benyújtási szakaszok első 5 naptári napját, amikor a projekteket a felső határtól függetlenül fogadják.

Ki kaphat pénzt falusi üzleti vállalkozás megnyitására?

Támogatásra a már működő és újonnan alapított mikrovállalkozások, valamint a nem mezőgazdasági kisvállalkozások, azaz falusi induló vállalkozások pályázhatnak. A támogatható kedvezményezettek másik kategóriája a mezőgazdasági termelők, illetve a minimális PFA státusszal rendelkező mezőgazdasági üzemek tagjai, amelyek mezőgazdasági alaptevékenységüket úgy diverzifikálják, hogy vidéken, a meglévő vállalkozáson belül nem mezőgazdasági tevékenységet fejlesztenek ki. Ez alól kivételt képeznek a nem engedélyezett fizikai személyek.

A nem mezőgazdasági vállalkozások támogatása elérheti a beruházás 90 százalékát

A vissza nem térítendő állami támogatás az összes elszámolható kiadás 90 százalékát vagy 70 százalékát teheti ki. Az elszámolható vissza nem térítendő kiadások összege a csekély összegű támogatás feltételeitől függően legfeljebb 200.000 euró lesz. Az alintézkedésből finanszírozott projekt minimálisan elfogadott felső határa 10.000 euró, ez az összeg a projekt teljes támogatható értékét jelenti. A 90 százalékos támogatási intenzitás igénybevételéhez minden támogatásra javasolt CAEN kódnak termelési tevékenységhez kell kapcsolódnia.

Azokat a tevékenységeket, amelyekre a 6.4 alintézkedésen keresztül támogatást igényelhetnek, a Pályázati Útmutató 7. számú mellékletében, a támogatható CAEN kódok listájában lehet megtalálni. Közülük megemlítjük: új beruházások turisztikai fogadó egységekben, mint például: lakókocsiparkok, kempingek, bungalók, textil, ruházat, bőráru, papír és karton gyártás, vegyszergyártás, gyógyszergyártás, elektromos termékek gyártása, elektronika stb.

A 6.4 – Nem mezőgazdasági tevékenységek létrehozását és fejlesztését célzó beruházások alintézkedés beruházási típusairól és az európai forrásokhoz való hozzáférés konkrét feltételeiről a www.afir.info oldalon ingyenesen tájékozódhat a Pályázati Útmutatóban és mellékleteiben, a „PNDR-befektetések” részben, az alintézkedésnek szentelt oldalon. A támogatási kérelmek benyújtása online, az Ügynökség honlapján történik 2021. november 2. 9 órától.