Fără categorie

November 17. – az APIA támogatásban részesülő szarvasmarha-tenyésztők határideje

Határidő azon állattenyésztők számára, akik a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) által nyújtott kapcsolt állattenyésztési támogatás (SCZ) kifizetését kérték. Azok a gazdálkodók, akik ezt a rendszert választották és tejelő tehenet, húsmarhát vagy bivalyt tartanak, november 17-e után szabadon értékesíthetnek példányokat a támogatott állományból.

A szarvasmarha a farmon való tartási határideje november 17-én jár le

Az APIA szabályok által nevezett időpont, a „megtartási” határidő kimondja, hogy a 2021-es kampányban egységes támogatási kérelmet benyújtó gazdálkodók kötelesek az egységes kérelem benyújtásának végső határidőjétől számított 60 napon belül a gazdaságban tartani az állatokat, a határidő 2021. november 17-én jár le. Ebben a 6 hónapos időszakban az APIA vagy az Állattenyésztési Hatóság (ANZ) ellenőrzéseket végezhet, és ezalatt a gazdálkodók nem adhatják el az állatokat.

Az APIA saját honlapján közzétette az SCZ tejelő tehenekre, SCZ húsmarhákra és SCZ bivalyokra vonatkozó támogatási szabályzatot, amely a következő áll: „Az SCZ-re kért állatokat 6 hónapos időszakra, azaz 2021.11.17-ig (a tartási időszak végéig) a kérelemben szereplő, ANSVSA kóddal rendelkező gazdaságban / gazdaságokban, és/vagy a kérelmező tulajdonában lévő gazdaságban, és/vagy egyesületek/szövetkezetek/termelői csoportok olyan gazdaságaiban, ahova az állatokat ideiglenesen legeltetésre adták át, feltéve, hogy az ideiglenes átadás során a kérelmező az állatok tulajdonosa.

A tejelő tehenek kapcsolt állattenyésztési támogatása (SCZ-VL) esetében a visszatartási idő: 6 hónap

A Kapcsolt Állattenyésztési Támogatást (SCZ) pályázó tejelőszarvasmarha-tenyésztőknek az egységes támogatási kérelem benyújtásától számított 6 hónapig kötelesek a gazdaságban tartaniuk azokat az állatokat, amelyekre európai pénzt igényeltek.

Ezenkívül az SCZ-VL támogatáshoz a következő kötelező feltételeknek kell teljesülniük:

– legalább 10 és legfeljebb 250 egyedből álló fejőstehén-állományra kéri az SCZ-VL-t (kivéve a hegyvidéki területeket, ahol az SCZ-VL esetében 5 és 250 fő közötti tejelő tehén-állomány szükséges), és nem részesültek a korábbi években kapcsolt támogatásban a húsfajta bikák és keresztezett fajtáik kategóriájában, kedvezményezettenként/pályázónként, ANSVSA kóddal rendelkező gazdaságokban;
– legalább egy, az egységes kifizetési kérelem benyújtásának napján érvényes, legalább 6 hónapos szerződéssel kell rendelkeznie egy vásárlóval és legalább egy, a tej szállítását igazoló adóbizonylattal, vagy ha a termelő saját tejfeldolgozóval rendelkezik, legyen legalább egy fuvarlevele és egy adási-átvételi bizonylat másolata, amely igazolja a tej saját feldolgozó egységbe történő szállítását, valamint az ONRC által kiállított megállapítási igazolás másolata, amely tartalmazza a tevékenység tárgyát, nevezetesen a tejfeldolgozást, illetve közvetlen értékesítés esetén legyen meg a mezőgazdasági termékeket forgalmazó könyve / a forgalomba hozott tej értéke beszedésének rendelkezése/ a tej vagy termék értékesítését igazoló számla / tej és tejtermékek közvetlen értékesítésnek nyugtája PFA, II, IF és SC esetében;
– az SCZ-VL-hez szükséges állatokat 6 hónapos tartási időszakon keresztül 2021.11.17-ig (a tartási időszak végéig) visszatartja, a kérelemben szereplő, ANSVSA kóddal rendelkező gazdaságban / gazdaságokban, és/vagy a kérelmező tulajdonában lévő gazdaságban, és/vagy egyesületek/szövetkezetek/termelői csoportok olyan gazdaságaiban, ahova az állatokat ideiglenesen legeltetésre adták át, feltéve, hogy az ideiglenes átadás során a kérelmező az állatok tulajdonosa.
– vezeti az üzem egyedi, kitöltött és aktualizált nyilvántartását, az 1.760 / 2000. Rendelet (CE) előírásai szerint.
– az SCZ-VL-hez szükséges állatok életkora a szankciók nélküli benyújtási határidő előtt em több mint 10 év;
– az SCZ-VL-hez szükséges állatokat bejegyezték / beírták a törzskönyvi nyilvántartás fő- vagy kiegészítő részébe;
– az SCZ-VL-re igényelt állatokat az egységes támogatási kérelem benyújtásának napján, de legkésőbb a tartási időszak első napján azonosítják és nyilvántartásba veszik az RNE-ben, a 639/2014 Rendelet 53. Cikkelye (4) bekezdése a) pont második bekezdése szerint;
– azoknak a tejelő teheneknek, amelyekre az SCZ-VL-t kérik, legalább egyszer kell hogy elljenek a szankció nélküli benyújtási határidőig, vagy az APIA-nak a természetes körülményről szóló értesítés időpontjáig, az állatot természetes körülményre váltó tejelő tehén esetében, és legalább egy termékkel kell rendelkeznie az RNE-ben. Ez alól kivételt képeznek azok a tejelő tehenek, amelyek a kérelem benyújtását megelőző évben (2020-2021) importból származnak, vagy elpusztultnak/életképtelennek nyilvánított borjút ellett, ezekről alátámasztó dokumentumokat kell bemutatni.


A húsmarha kapcsolt állattenyésztési támogatása (SCZ-TC) esetében a visszatartási idő: 6 hónap

A Kapcsolt Állattenyésztési Támogatást (SCZ) pályázó húsmarha-tenyésztőknek az egységes támogatási kérelem benyújtásától számított 6 hónapig kötelesek a gazdaságban tartaniuk azokat az állatokat, amelyekre európai pénzt igényeltek.

Ezenkívül az SCZ-TC támogatáshoz a következő kötelező feltételeknek kell teljesülniük:

a) kedvezményezettenként egy legalább 10 és legfeljebb 250 állatból álló húsmarha-állományra kell kérni az SCZ-TC-t, az ANSVSA kóddal rendelkező gazdaságban, amelyek adott esetben a következőkből állnak:
– a törzskönyv fő részébe beírt húsmarha tehenek, amelyek a korábbi években nem részesültek termeléshez kötött tejelő tehén kategóriájú támogatásban; és/vagy
– a törzskönyv kiegészítő részébe bejegyzett húsmarha tehenek, amelyek a korábbi években nem részesültek termeléstől függő tejelő tehén kategóriában támogatásban; és/vagy
– húsbika.
b) az SCZ-TC-hez szükséges állatokat 6 hónapos tartási időszakon keresztül 2021.11.17-ig (a tartási időszak végéig) visszatartja, a kérelemben szereplő, ANSVSA kóddal rendelkező gazdaságban / gazdaságokban, és/vagy a kérelmező tulajdonában lévő gazdaságban, és/vagy egyesületek/szövetkezetek/termelői csoportok olyan gazdaságaiban, ahova az állatokat ideiglenesen legeltetésre adták át, feltéve, hogy az ideiglenes átadás során a kérelmező az állatok tulajdonosa.
c) vezeti az üzem egyedi, kitöltött és aktualizált nyilvántartását, az 1.760 / 2000. Rendelet (CE) előírásai szerint.
d) az SCZ-TC-re igényelt állatokat az egységes támogatási kérelem benyújtásának napján, de legkésőbb a tartási időszak első napján azonosítják és nyilvántartásba veszik az RNE-ben, a 639/2014 Rendelet 53. Cikkelye (4) bekezdése a) pont második bekezdése szerint;
e) az ANSVSA-kóddal rendelkező gazdaságból származó húsmarha teheneknek, amelyekre a gazdálkodó SCZ-TC-t kér, legfeljebb 12 évesnek kell lenniük a szankciók nélküli benyújtási határidőig;
f) az ANSVSA-kóddal rendelkező gazdaságból származó húsmarháknak, amelyekre a gazdálkodó SCZ-TC-t kér, legfeljebb 6 évesnek kell lenniük a szankciók nélküli benyújtási határidőig;
g) azokat a hústeheneket, amelyekre SCZ-TC-t kérnek, be kell venni/be kell jegyezni a Fajta Genealógiai Nyilvántartásának fő- vagy kiegészítő részébe;
h) a húsmarha bikákat, amelyekre SCZ-TC-t kérnek, be kell jegyezni a fajta genealógiai nyilvántartásának fő rovatába;
i) azoknak a hústeheneknek, amelyekre az SCZ-TC-t kérik, legalább egyszer kell hogy elljenek a szankció nélküli benyújtási határidőig, vagy az APIA-nak a természetes körülményről szóló értesítés időpontjáig, az állatot természetes körülményre váltó hústehén esetében, és legalább egy termékkel kell rendelkeznie az RNE-ben. Ez alól kivételt képeznek azok a tehenek, amelyek a kérelem benyújtását megelőző évben (2020-2021) importból származnak, vagy elpusztultnak/életképtelennek nyilvánított borjút ellett, ezekről alátámasztó dokumentumokat kell bemutatni.
j) az SCZ-TC rendszerben szereplő állatfajtákat a 7. melléklet tartalmazza (a 45/2021 számú MADR rendelet 8. melléklete);
k) a korábbi években nem részesült termeléstől függő tejelő tehén támogatásban.

FOTO

A tejbivalyok kapcsolt állattenyésztési támogatása (SCZ-FB) esetében a visszatartási idő: 6 hónap

A Kapcsolt Állattenyésztési Támogatást (SCZ) pályázó tejbivaly-tenyésztőknek az egységes támogatási kérelem benyújtásától számított 6 hónapig kötelesek a gazdaságban tartaniuk azokat az állatokat, amelyekre európai pénzt igényeltek.

Ezenkívül az SCZ-BF támogatáshoz a következő kötelező feltételeknek kell teljesülniük:

a) kérjék az SCZ-FB-t legfeljebb 100 fő tejbivalyra kedvezményezettenként az ANSVSA kóddal rendelkező gazdaságok;
b) vezetik az üzem egyedi, kitöltött és aktualizált nyilvántartását, az 1.760/ 2000. Rendelet (CE) előírásai szerint.
c) az SCZ-FB-hez szükséges állatokat 6 hónapos tartási időszakon keresztül 2021.11.17-ig (a tartási időszak végéig) visszatartja, a kérelemben szereplő, ANSVSA kóddal rendelkező gazdaságban / gazdaságokban, és/vagy a kérelmező tulajdonában lévő gazdaságban, és/vagy egyesületek/szövetkezetek/termelői csoportok olyan gazdaságaiban, ahova az állatokat ideiglenesen legeltetésre adták át, feltéve, hogy az ideiglenes átadás során a kérelmező az állatok tulajdonosa.
d) az SCZ-FB-re igényelt állatokat az egységes támogatási kérelem benyújtásának napján, de legkésőbb a tartási időszak első napján azonosítják és nyilvántartásba veszik az RNE-ben, a 639/2014 Rendelet 53. Cikkelye (4) bekezdése a) pont második bekezdése szerint;
e) azokat a tejbivalyokat, amelyekre SCZ-FB-t kérnek, be kell venni/be kell jegyezni a Fajta Genealógiai Nyilvántartásának fő- vagy kiegészítő részébe;
f) azoknak a tejbivalyoknak, amelyekre az SCZ-FB-t kérik, legalább egyszer kell hogy elljenek a szankció nélküli benyújtási határidőig, vagy az APIA-nak a természetes körülményről szóló értesítés időpontjáig, az állatot természetes körülményre váltó tejbivaly esetében, és legalább egy termékkel kell rendelkeznie az RNE-ben. Ez alól kivételt képeznek azok a tejbivalyok, amelyek a kérelem benyújtását megelőző évben (2020-2021) importból származnak, vagy elpusztultnak/életképtelennek nyilvánított borjút ellett, ezekről alátámasztó dokumentumokat kell bemutatni.

A tenyésztők a megőrzési időszak miatt kapnak előleget

A szarvasmarha-tenyésztők nem részesülnek az előleg kifizetéséből a kapcsolt állattechnikai támogatás révén (SCZ), mivel van egy feltétel, amely kötelezi őket arra, hogy az állatokat 6 hónapon keresztül a gazdaságokban tartsák, a határidő pedig 2021. november 17-én jár le. Adrian Pintea, az APIA vezetője elsőként az Agrointeligența-AGROINTEL.RO szerkesztőségével közölte, hogy bár a szarvasmarhatenyésztők nem kaphatnak előleget e rendszer keretében, elsőbbséget élveznek a támogatások végső kifizetésénél.

Így a szarvasmarha- és bivalytenyésztők állatonként megkapják a teljes összeget egyből, az APIA által november 17. után megállapított mennyiségek szerint. Meg kell azonban említeni, hogy a zöldséggel is rendelkező állattenyésztők a Kormány által jóváhagyott területalapú rendszerekkel felkerülhetnek az előleglistára, ha legelőjük vagy mezőgazdasági területük van.

2020-ban az APIA december 19-én kezdte meg a kifizetéseket a tehéntenyésztők számára, a következők szerint:

  • SCZ – szarvasmarha, tejbivaly kategória esetén 160,3359 euró / állat juttatásban részesültek a gazdák
  • SCZ – szarvasmarha kapcsolt támogatása, ezen belül a húsmarha és meszticei tenyésztőinek 185,0103 eurót fizettek állatonként
  • SCZ – szarvasmarhafélékhez kapcsolódó támogatás, a tejelő tehenek kategóriájában 379,5340 eurót kaptak / állat