Fără categorie

ANI: Helyi tanácsosok, akik maguknak adták a közösségi legelőt. A szerződéseket felbontották!

Helyi tanácsosokat azzal vádoltak meg, hogy megszavazták, hogy polgármesteri hivatalhoz tartozó legelőket az általuk vezetett tenyésztőegyesület vegye bérbe, mi több, még a bérleti díj értékét is meghatározták. Mindent az ANI fedezte fel, amely a bíróság segítségét is kérte a tisztességtelenül megkötött szerződések felbontásához.

Az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) megállapította, hogy az állattenyésztők egyesületeit irányító helyi választott képviselők nem zárkóztak el attól, hogy a helyi tanácsban olyan döntéseket szavazzanak meg, amely nekik kedvez. Az ügynökség arról számolt be, hogy a Beszterce-Naszód megyei Mezőszilvás Polgármesteri Hivatalában két önkormányzati képviselő esetében állapítottak meg összeférhetetlenséget, és sikerült megsemmisíteniük a Helyi Tanács, általuk is, jogtalanul megszavazott határozatait.

Az ANI a Bírósághoz fordult segítségért

Az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség 2019. szeptember 26-án a Mezőszilvás Polgármesteri Hivatalában 2013-ban, illetve 2015-ben hozott határozatok hatályon kívül helyezését kérte a Beszterce-Naszód Törvényszéktől. Ez azután történt, hogy az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség felügyelői összeférhetetlenséget állapítottak meg egy helyi tanácsos, Sâmbotecan Ioan esetében. Ez 2016-ban történt.

Az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség szerint Sâmbotecan Ioan azért került összeférhetetlenségbe, mert önkormányzati képviselői mandátumának gyakorlása során részt vett az 5-ös számú, 2013.03.28-ai határozat megvitatásán, amely révén Mezőszilvás Polgármesteri Hivatala koncessziós szerződést kötött a helyi Szilvási Juhatenyésztő Egyesülettel, amelynek Sâmbotecan elnöke volt.

Mi több, a helyi tanácsos, aki a tenyésztő egyesületet is vezette, ő maga javasolta a koncessziós díjat, és tagja volt a rétek szervezésére, kezelésére és üzemeltetésére felállított bizottságnak, és több jelentést is aláírt erről. Két évvel később Sâmbotecan Ioan önkormányzati képviselő is részt vett a 2015.04.24./13. számú határozat jóváhagyásáról szóló tanácskozáson, amellyel koncessziós szerződést kötöttek Mezőszilvás Polgármesteri Hivatala és a tanácsos PFA-ja között.

A tanácsos megtámadta az ANI jelentését a Kolozsvári Fellebbviteli Bíróságon, ezt végül helyben hagyták. „Az értékelő jelentés ellen Sâmbotecan Ioan alperes fellebbezést nyújtott be, amelyet a Kolozsvári Ítélőtábla a 380/2016-os határozatával elfogadta. Az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség fellebbezését a Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőtábla a helyben hagyta, a fellebbezett ítéletet hatályon kívül helyezte és Sâmbotecan Ioan alperes keresetét, mint megalapozatlant, elutasította. Így véglegesnek találták azt az értékelő jelentést, amelyben Sâmbotecan Ioan alperes összeférhetetlenségét megállapították” – állítják az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség ellenőrei, idézi a www.gazetadebistrita.ro.

Az ANI a bíróságon keresztül hatályon kívül helyezte a Mezőszilvási Polgármesteri Hivatal határozatait

Az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség nem állt meg itt, és kérte a bíróságtól, hogy semmisítse meg azt a két határozatot, amellyel koncessziós szerződést kötöttek az önkormányzati képviselő PFA-jával és az általa vezetett állattenyésztők egyesületével. A Beszterce-Naszód Megyei Törvényszék tavaly év közepén az Országos Feddhetetlenségi Ügynökségnek adott igazat.

„Elvitathatatlan, hogy az alperes, Sâmbotecan Ioan önkormányzati képviselői mandátum gyakorlása során részt vett az 5-ös számú, 2013.03.28-ai helyi tanácsi határozat megvitatásán, amely révén Mezőszilvás Polgármesteri Hivatala koncessziós szerződést kötött a helyi Szilvási Juhatenyésztő Egyesülettel, amelynek elnöke éppen maga Sâmbotecan Ioan, és megköttetett a 03/2013.06.06. számú koncessziós szerződés; a tanácsos ugyanakkor javaslatot tett a bérlési díjra, és része volt a rétek szervezésével, igazgatásával és üzemeltetésével foglalkozó bizottságnak, és e minőségében aláírta a 643 / 2013.02.25. számú, a . 648 / 2013.02.25. számú és a 650 / 2013.02.25. számú jelentéseket; részt vett Mezőszilvás Helyi Tanácsának 13/2015.04.13. számú határozatának elfogadásáról szóló vitán, amely eredményeként a Mezőszilvási Polgármesteri Hivatal és Sâmbotecan Ioan PFA között létrejött a 84 / 2015.06.11. számú koncessziós szerződés. A törvényszék megállapította, hogy a szóban forgó közigazgatási dokumentumok az összeférhetetlenséggel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek megsértésével jöttek létre, eképp semmissé nyilvánítják” – szögezik le a Beszterce-Naszód Törvényszék bírái.

A Mezőszilvási Polgármesteri Hivatal nem állt meg itt, és fellebbezett. Az ügy a Kolozsvári Ítélőtábla bíróinak asztalára került, akik tavaly őszén helybenhagyták a Besztercén hozott döntést.

Az ANI a Szövetséget is „megtisztította”

Nem ő az egyetlen önkormányzati képviselő, aki nem vette figyelembe a törvényt, amikor megszavazta a Mezőszilvási Helyi Tanács tervezeteit. Ugyanez történt Dumitru Horea Furneával, aki szintén helyi tanácsos volt.

Önkormányzati képviselőként a 2012-2016-os mandátumban szavazott a helyi tanács 2013-as ülésén, ahol a képviselők jóváhagyták Mezőszilvás község rétjeinek árverezését a jogszerűen megalakult egyesületek állatainak legeltetése céljával. Ezt a találkozót követően két koncessziós szerződést írtak alá a Mezőszilvás Polgármesteri Hivatala és az a Szarvasmarhatenyésztők Egyesülete között, amelyet a helyi tanácsos irányított.

Az önkormányzati képviselő esetében összeférhetetlenséget találták, bűnösségét beismerte, nem vitatta az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség által készített értékelő jelentést. Így az ANI tovább ment, és sikerült megsemmisítenie a bíróságon a Helyi Tanács azon határozatait, amelyek alapján a koncessziós szerződéseket megkötötték.
Az ügyet 2017 márciusában, Dumitru Horea Furnea önkormányzati képviselő mandátumának lejárta után jegyezték be a beszterce-naszódi törvényszéken.

„A Törvényszék megjegyzi, hogy a 176/2010. számú törvény 23. cikkelye (1) bekezdése szerint „Összeférhetetlenség esetén, ha az összeférhetetlenségi helyzettel kapcsolatos, valamennyi közvetlenül vagy közvetítőn keresztül, az összeférhetetlenségre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértésével megkötött jogi vagy közigazgatási dokumentum semmisnek nyilvánul” – állapítja meg a Beszterce-Naszód Megyei Törvényszék, amely elfogadta az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség kérelmét, és semmissé nyilvánította a koncessziós szerződéseket.

Mezősilvás Polgármesteri Hivatala megtámadta a Beszterce-Naszód Megyei Törvényszék döntését, és az ügy eljutott a Kolozsvári Fellebbviteli Bíróságig, amely fél évvel később helybenhagyta a besztercei határozatot. Miért sározták be magukat be a helyi tanácsosok, és miért szankcionálta őket az ANI néhány koncessziós szerződés miatt? Nos, ezek a koncessziós szerződések általában sok pénzt hoznak.

Az állattenyésztők egyesületei komoly támogatásokhoz juthatnak az APIA-tól, nemcsak a tulajdonukban lévő állatok után, hanem a legelők után is, ahol az állatokat etetik, még akkor is, ha nem az ő tulajdonuk, hanem a polgármesteri hivataltól bérelték a területeket. Így a tenyésztő egyesületek némi pluszpénzhez jutnak, az önkormányzat tulajdonában lévő földekért, rétekért. Ezek a támogatások számos kötelezettséggel is járnak, beleértve az állatok által használt gyepterületek karbantartását és tisztítását.