Fără categorie

De minimis támogatás méhészeknek, 2021.: feltételek, dokumentumok, határidők, összeg, kifizetések!

A 2021-es de minimis méhészeti támogatáshoz egy sor feltétel és szükséges dokumentum tartozik, amelyeket a méhészeknek be kell nyújtaniuk az APIA-nak a jól meghatározott határidőn belül. A méhészekre vonatkozó állami támogatási szabályokat kormányhatározat tartalmazza, amely előírja azt is, hogy 2021-ben mekkora összeget kapnak a méhészek a méhcsaládonként nyújtott támogatás gyanánt.

A 2021. évi méhészet csekély összegű támogatásának jóváhagyásáról szóló kormányhatározat a kormány november 17-i, szerdai ülésén fogadta el, és a Hivatalos Közlöny 1097. számában jelent meg, mint a „Csekély összegű támogatás a 2021. március-májusban jelentkező kedvezőtlen hidrometeorológiai jelenségek méhészeti ágazatra gyakorolt ​​hatásainak kompenzálására” program jóváhagyásáról szóló, 1.219/2021. számú kormányhatározat

  • Mire kapnak de minimis támogatást 2021-ben a méhészek
  • De minimis méhészeti támogatás, 2021.: Jogosult kedvezményezettek
  • De minimis méhészeti támogatás, 2021: Feltételek
  • De minimis méhészeti támogatás, 2021: Szükséges iratok
  • De minimis méhészeti támogatás, 2021: Leadási határidő
  • De minimis méhészeti támogatás, 2021: APIA-kérvény mintája
  • De minimis méhészeti támogatás, 2021: Támogatás összege
  • De minimis méhészeti támogatás, 2021: Kifizetési határidő

Mire kapnak de minimis támogatást 2021-ben a méhészek

A méhészeti de minimis támogatást 2021-ben a 2021. március-május periódusban jelentkező kedvezőtlen hidrometeorológiai jelenségek méhészeti ágazatra gyakorolt ​​hatásainak kompenzálására adják, a termelési ciklus folyamatosságának biztosítása érdekében.

A csekély összegű (de minimis) támogatási rendszert idén Románia egész területén alkalmazzák.

DOKUMENTUM: Hotărâre de Guvern privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie—mai 2021 asupra sectorului apicol” – PDF forma aprobată

De minimis méhészeti támogatás, 2021.: Jogosult kedvezményezettek

A méhészeti de minimis támogatás kedvezményezettjei a méhészeti ágazatban, pontosabban az elsődleges termelés területén működő vállalkozások, a 2021. március-május időszakban jelentkező kedvezőtlen hidrometeorológiai jelenségek méhészeti ágazatra gyakorolt ​​hatásainak kompenzálása céljával, a termelési ciklus folyamatosságának biztosítása érdekében.

Ezek a méhészeti vállalkozások a következők lehetnek:

a) méhészek, természetes személyek, akik az agrárágazati termékek piacát szabályozó intézkedések megállapításáról szóló 145/2014. számú törvény (utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel) alapján kiállított termelői engedéllyel rendelkeznek, amely a kérelem benyújtásának napján is érvényes.
b) a méhészek, engedélyezett természetes személyek, egyéni vállalkozások és családi vállalkozások, amelyek az engedélyezett természetes személyek, egyéni vállalkozások és családi vállalkozások gazdasági tevékenységének megszervezéséről szóló 44/2008. számú sürgősségi kormányrendelet szerint alakultak meg, és jogszabályt később a 182/2016. számú törvény hagyott jóvá módosításokkal és kiegészítésekkel.
c) méhészek, jogi személyek.

De minimis méhészeti támogatás, 2021: Jogosultsági feltételek

A csekély összegű (de minimis) támogatások megszerzésének feltételei a méhészetben végzett tevékenységhez kapcsolódnak, ezeket és a hatóságok is nyilvántartják.

Az e határozatban meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatásra való jogosultság érdekében a kedvezményezetteknek együttesen meg kell felelniük a következő jogosultsági feltételeknek vagy kritériumoknak:

a)a méhcsaládok 2021. március 1-jével legyenek beírva az Országos Méhészeti Adatbázisba, a Prof. Dr. G.K. Constantinescu Országos Állattenyésztési Ügynökség által kezelt Méhészetek és Kaptárak Egységes Azonosítási Rendszere szerint, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter a méhészetek és kaptárak egységes azonosítási rendszerének jóváhagyásáról szóló 251/2017. számú rendelete értelmében.
b)a kérelem benyújtásának időpontjában a kaptárak legyenek bejegyezve /engedélyezve a megye, illetőleg Bukarest önkormányzatának állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági igazgatóságán;
c) legyenek bejegyezve vagy engedélyezve az egyedi azonosító nyilvántartásban (a továbbiakban: RUI), és rendelkezzenek egyedi regisztrációs kóddal.

Mit tehetnek azok a méhészek, akik nem rendelkeznek RUI-val és nincsenek regisztrálva az APIA-nál?

Azok a méhészek, akik nem szerepelnek az egységes azonosítási nyilvántartásban – RUI, és nem rendelkeznek birtokkóddal az APIA-nál, 2021-ben nem részesülhetnek de minimis támogatásban. Ezért a méhcsaládonkénti támogatás megszerzése érdekében ezek a méhészek kötelesek rendezni az APIA megyei központjainál a kérdést azáltal, hogy a Gazdanyilvántartás egyedi azonosító nyilvántartássá váló átszervezéséről szóló 22/2011. számú mezőgazdasági miniszteri rendelet 1. számú mellékletében található nyomtatvány kitöltésével és benyújtásával, a közös agrárpolitika által szabályozott intézkedésekhez való hozzáférés érdekében.

De minimis méhészeti támogatás, 2021: Szükséges iratok

A csekély összegű támogatás odaítélése a méhészetben kérelem alapján történik, amelyhez több kötelező dokumentumot kell csatolni. Miután a méhészek felveszik a kapcsolatot az APIA-val a kifizetési jogosultságuk igazolása érdekében (különös tekintettel annak ellenőrzésére, hogy az elmúlt három évben állami támogatásként / de minimisként kapott 20.000 eurós küszöböt nem haladják meg), akkor benyújtják vagy leadják a kérelmet az APIA-hoz.

A méhészeti csekély összegű támogatás iránti kérelemnek létezik egy formanyomtatványa, amely szerepel a kormányhatározatban. A csekély összegű (de minimis) támogatás iránti kérelmet a méhészeknek azoknak a méhcsaládoknak a számától függően kell kitölteniük, amelyek támogatása még belefér a fennmaradó összegbe, továbbá az e program keretében szerezhető összegek függvényében, és kérelmet az alábbi dokumentumokkal együtt kell benyújtaniuk:

a) a természetes személy mint kérelmező BI / CI másolata vagy adott esetben a törvényesen meghatalmazott képviselő BI / CI másolata;
b) adott esetben a gyártó tanúsítványának másolata;
c) jogi személyek esetén a cégjegyzékbe / Egyesületek és alapítványok Országos Nyilvántartásába való bejegyzést igazoló okirat, vagy annak az okiratnak a másolata, amely alapján a tevékenységét folytatja, valamint a meghatalmazott természetes személy BI / CI. másolata;
d) banki/kincstári aktív számla kivonata;
e) annak a dokumentumnak a másolata, amely igazolja, hogy a kaptárak bejegyezve /engedélyezve vannak a megye, illetőleg Bukarest önkormányzatának állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági igazgatóságán, ott, ahol a méhészet állandó tevékenysége zajlik.

De minimis méhészeti támogatás, 2021: Leadási határidő

A 2021. évi méhészeti de minimis támogatás iránti kérelmek és dokumentumok benyújtásának határideje 2021. november 26. A kérvények leadásának első napja november 19., azaz a kormányhatározat Hivatalos Közlönyben való megjelenését követő második nap.
„A pályázatok és a kísérő dokumentumok benyújtásának határideje (…) a jelen határozat hatálybalépését követő második munkanap és 2021. november 26. között van” – derül ki a 1.219 / 2021. számú kormányhatározatból.
A kérelmet a szükséges dokumentumokkal együtt elektronikus és/vagy postai úton/ gyorsfutárral lehet eljuttatni az APIA megyei központokba, illetve bukaresti önkormányzathoz.
Az elektronikus úton benyújtott dokumentumokat aláírással és dátummal kell ellátni, a másolatokat a pályázónak „az eredetinek megfelelően” („conform cu originalul”) hitelesítenie kell.

De minimis méhészeti támogatás, 2021: APIA-kérvény mintája

A méhészeti de minimis támogatás iránti kérelem mintája az 1.219 / 2021. számú kormányhatározatban szerepel.
A de minimis támogatás igénylőlapja kétoldalas, alább kattintva megtekinthető és letölthető:

Ha a pályázó több méhészettel rendelkezik, amelyek különböző közigazgatási-területi egységekben találhatók, akkor egyetlen kérelmet tölt ki és nyújt be ahhoz az APIA megyei, illetve Bukarest központhoz, ahol a székhelye / lakhelye található, vagy ahol a legtöbb méhcsaládja található.

De minimis méhészeti támogatás, 2021: Támogatás összege

A de minimis támogatás, azaz a méhcsaládonkénti támogatás értéke 2021-ben rögzített, méhcsaládonként 23,7 lejben határozták meg. „A de minimis támogatást (…), a 2021. március-május időszak folyamán jegyzett kedvezőtlen hidrometeorológiai jelenségek méhészeti ágazatra gyakorolt ​​hatásainak kompenzálására nyújtják, a termelési ciklus folyamatosságának biztosítására, értéke méhcsaládonként 23,7 lej” – írja a 1.219 / 2021. számú kormányhatározatban.

Egy méhész a de minimis támogatásból legfeljebb 20 000 eurót gyűjthet össze méhészetenként. „Az egy vállalkozás részére nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatás teljes összege nem haladhatja meg a 20.000 eurót 3 pénzügyi év során, a tárgyévben, illetve a kérelem benyújtásának évében, illetve az azt megelőző két pénzügyi évben” – áll a hatályos jogszabályban.

De minimis méhészeti támogatás, 2021: Kifizetési határidő

A de minimis támogatást jelentő összegek egy részletben, 2021-ben kerülnek kifizetésre a kedvezményezettek számára. A Földművelésügyi Minisztérium idei költségvetéséből elkülönített összegek lévén, a kifizetés határideje 2021. december 31.

A központi APIA az intézmény honlapján közzéteszi a csekély összegű (de minimis) támogatásban részesülők névsorát és a jelen határozat alapján nyújtott összegeket.