Fără categorie

Hektároként 32,14 euró APIA támogatás – az új újraelosztási támogatás 300 hektárig

Hektáronkénti kifizetés a legfeljebb 300 hektáros földek rendelkező gazdálkodók számára. Az újraelosztó kifizetési támogatás új formája a 2023-as pályázati évtől lép életbe, jelenleg a támogatás feltételeiről zajlik a vita, egy szempont viszont egyértelmű: az erre a támogatásra elkülönített keretnek a Románára számára a 2021-2027 közötti időszakra leosztott költségvetés legalább 10 százalékát kell kitennie az új Közös Agrárpolitika révén.

Újraelosztó kifizetés – az APIA fizeti a 300 hektárig terjedő gazdaságok számára

A redisztribúciós támogatás nagymértékben módosul a kis- és közepes gazdaságok, azaz az 1 és 300 hektár közötti gazdaságok támogatása érdekében. Azok a gazdaságok, amelyek túllépik ezt a küszöböt, már nem jogosultak erre a támogatásra.

„Az intézkedés egyszeri támogatást foglal magába a gazdálkodó által bejelentett, támogatható hektáronkénti földterületre, a termeléstől függetlenítve. A támogatható hektáronkénti, éves termeléstől függetlenített földterületek után fizetendő újraelosztó jövedelemtámogatásban azok a gazdák részesülnek, akik a fenntarthatóság érdekében alapjövedelem-támogatásra jogosultak, és az 1-300 hektár közötti területük van” – áll a mezőgazdasági minisztérium által vitára bocsátott dokumentumban.

Csak az aktív gazdálkodók kapják meg az újraelosztási támogatást
Ahhoz, hogy egy gazda jogosult legyen az újraelosztási támogatásra, eleget kell tennie azoknak a minimális feltételeknek, hogy jogosultak legyenek az egységes területalapú támogatásra, a jelenleg SAPS-re, de ezt átnevezik.
Azok a gazdálkodók nem kapják meg az újraelosztási támogatást, akik 2020 után felaprózták gazdaságukat. „Nem részesülnek a fenntarthatóság érdekében nyújtott jövedelemkiegészítő újraelosztási támogatásban azok a gazdálkodók, akik 2020 után felaprózták gazdaságukat, és azok a gazdálkodók, akiknek a gazdasága ennek a széttagoltságnak az eredménye. Azokat az eseteket, amikor úgy ítélik meg, hogy a gazdálkodók gazdaságaikat nem annak érdekében darabolták fel/osztották fel, hogy részesülhessenek az újraelosztási támogatásból, az országos törvények szabályozzák” – olvasható a MADR tervezetében.

Az újraelosztási kifizetés jelenleg két intervallumú

Az aktuális újraelosztási kifizetésnek két fizetési intervalluma van. Így az újraelosztási támogatást abban a formában, ahogyan még a jövő évben is fizetik, minden gazdálkodó megkapja, az első 30 hektárra, a két kifizetési időközzel. Az első kifizetési intervallum 1 hektár és 5 hektár között van, amelyre a gazdálkodók hektáronként 5 eurót kapnak, a másodikban pedig 5 hektártól 30 hektárig az újraelosztási támogatás összege, a 2021-ben benyújtott kérelmek esetében hektáronként 48,1457 euró.

Az újraelosztási támogatás összege, kicsivel több mint 30 euró/év hektáronként

Az újraelosztási támogatás folyósításának éves felső határa „a közvetlen kifizetések (FEGA) teljes éves felső határának 10 százaléka, amelyet az FEGA-ból az FEADR-ba történő átcsoportosítás után számítanak ki”.

A kis- és középvállalkozások, azaz legfeljebb 300 hektáros területek újraelosztási támogatásának összege a 2023–2027-es időszakban nagyon keveset fog növekedni, ha a gazdaságok szerkezete sem változik sokat.
“Az éves egységes területalapú támogatás a CRISS intékedés felső határától és az APIA által az egyes kifizetési években meghatározott támogatható hektárok számának arányában alakul, figyelembe véve, hogy ezt az 1-300 hektár közötti mezőgazdasági területtel rendelkezők részesülhetnek.”

Figyelembe véve a 2020-as kampányban az IACS által meghatározott, 1-300 hektár közötti mezőgazdasági területeket (összesen 5.902.740 hektár), a 2023-ra a fizetendő becsült indikatív összeg 32,14 euró/hektár.

„Ez a kifizetés az 1-15 hektár közötti területtel rendelkező kistermelőket is megcélozza, tekintettel arra, hogy ők a továbbiakban nem részesülnek a “kis termelő” kifizetésből – a ez ugyanis a 2014-2020-as KAP programozási időszakban nem volt vonzó támogatás. A CRISS emellett azokat a gazdaságokat is megcélozza, amelyek nem tartoztak a „kisgazdálkodói” rendszer hatálya alá, de amelyek a középső mezőgazdasági szegmenst alkotják, amely konszolidáció alatt áll” – derül ki a MADR dokumentumból.

Az APIA által kezelt közvetlen kifizetésekre vonatkozó integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer (IACS) adatainak elemzését követően az eredmények azt mutatják, hogy 2020-ban az 1 és 300 hektár közötti gazdaságok 776.439 mezőgazdasági üzemet tettek ki, ami az összesen 781.246 mezőgazdasági termelő mintegy 99,4 százaléka. Emellett az 1-300 hektár közötti méretű gazdaságok 5.902.740 hektárt tettek ki, azaz a támogatásra regisztrált 9.699.018 hektár 61 százalékát teszik ki.

A gazdaságok ezen első kategóriája 2020-ban 1.194.478625 euró közvetlen kifizetést kapott, ami az APIA által 2020-ban kifizetett összesen 1.834.803.246 euró mintegy 65 százaléka.

A gazdaságok második kategóriája, a több mint 300 hektáros területűek összesen 3.796.277 hektár területet fednek le, az IACS-ben nyilvántartott teljes mezőgazdasági terület mintegy 39 százalékát, 4.807 mezőgazdasági farmon belül, ez a szám a mezőgazdasági termelők teljes számának 6,15 százalékát jelenti. A gazdaságoknak ez a második kategóriája 2020-ban közvetlen kifizetésekre 640.236.850 eurót kapott, ami az APIA által 2020-ban kifizetett összesen 1.834.803.246 euró mintegy 35 százaléka.

“Az 1-300 hektár közötti gazdaságok újraelosztási kifizetésének odaítélése további támogatást jelent egy 5,9 millió hektáros terület számára, amelyet a mezőgazdasági termelők többsége (99,4%) kezel, akik hozzájárulnak a vidéki térség vitalitásának támogatásához” – vonja le a következtetést a MADR.