Fără categorie

Vadászszövetség: Az új vadászati ​​törvény – az uniós joggal összehangolva! Folyamatosan megtámadott és blokkolt vadászkvóták!

A vadászok reagálnak, és azt üzenik, hogy a vadászati ​​törvény módosításai nem érintik a biológiai sokféleséget, és nem fenyegetnek ritka madárfajokat sem. A Romániai Vadászok és Sporthorgászok Általános Szövetségének ügyvezető elnöke, Mugurel Constantin Drăgănescu által aláírt közleményben a szervezet leszögezi, hogy az új vadászati ​​törvény elleni támadások alaptalanok!

A Romániai Vadászok és Sporthorgászok Általános Szövetsége arra reagált, hogy egyes civil szervezetek ismételten és megalapozatlanul támadják a törvényt, amely a 407/2006. számú vadászati ​​törvény módosításáról és kiegészítéséről, valamint a vadászati ​​alap védelméről szól, és amelyet a Képviselőház 2021.11.09-én fogadott el, elsősorban az egy vadászra érvényes napi maximális vadászkvóta meghatározásával kapcsolatos a vándorló madarak esetében.

Vadászati fauna – állami vagyon, évi 9 millió eurós tarifák alapján kezelik

„A vadászatot a vadászatról és a vadászati ​​alap védelméről szóló, 407. számú, 2006. november 9-ei törvény szabályozz. Ez szerint a vadászati ​​fauna élő, megújuló forrás, a román állam által kezelt nemzeti és nemzetközi érdekű közjószág, és évi mintegy 9 millió eurós kezelési díj ellenében adható át más ügykezelésbe, ez az összeg évente jár a a román államnak és a földtulajdonosoknak, köztük a vadászszövetségeknek (ONG-knak)” – írja sajtóközleményében Mugurel Constantin Drăgănescu, a Romániai Vadászok és Sporthorgászok Általános Szövetségének ügyvezető elnöke.

2019 óta a vadászkvótákat bíróságon támadták meg, és felfüggesztették

A törvényi rendelkezések szerint a román állam, amelyet a Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdészeti Minisztérium képvisel, évente miniszteri rendelettel megállapítja és jóváhagyja a fajok kitermelési kvótáját. 2019-től kezdődően, és 2020-tól mostanáig ezeket a végzéseket megtámadták a bíróságokon, és felfüggesztették a valós támogatás hiányának okán.

„A betakarítási/vadászati ​​kvóta alapvető szerepet tölt be a vadászati ​​rendszer gazdaságában, a vadászati ​​gazdaságban, amely a biodiverzitás védelmének, megőrzésének és fenntartható használatának egyik alapvető előfeltétele és garanciája” – szögezik le a vadászok.

A vadászható vonuló madárfajok éves betakarításának statisztikája a maximális engedélyezett betakarítási kvótákhoz viszonyítva egyértelműen azt mutatja, hogy az elmúlt 10 év történetében az állami hatóság által jóváhagyott maximális betakarítási kvótákat nem sikerült maradéktalanul teljesíteni. Ezért az egyes fajokhoz tartozó, különböző szervezetek és egyének által nehezményezett madarak példányszámát gyakorlatilag soha nem fogják begyűjteni, függetlenül az országos felső határtól.

„Kiemeljük továbbá, hogy a vonatkozó európai szabályozások (79/409/CEE irányelv, más néven madárvédelmi irányelv, amelyet a 2009. november 30-ai, 2009/147/CE irányelv frissített) a vadászatot legitim tevékenységként ismeri el, amelyet fenntartható módon kell kezelni, és szabályozza valamennyi madárfaj védelmét, kezelését és ellenőrzését, meghatározva a kiaknázásukra vonatkozó szabályokat. Összefoglalva, a vándormadarak vadászatát az európai jog engedélyezi, és ezt kivétel nélkül az Európai Unió valamennyi tagállamában gyakorolják. Az Európai Közösségi Vadászati ​​és Vadvédelmi Szövetségek Föderációja (FACE) tanulmányai, amelyek az európai országok vándormadarainak vadászatának gyakorlatáról szólnak, azt mutatják, hogy egyes országokban nincs felső határ (pl. Ausztria, Észtország, Németország, a Hollandia, Írország, Svédország), másokban léteznek korlátozások a vadászszövetségek részéről (pl.: Nagy-Britannia), máshol vadászonként napi kvóták léteznek (pl.: Dánia, Franciaország, Olaszország, Görögország, Portugália)” – állítja Romániai Vadászok és Sporthorgászok Általános Szövetsége.

Jogszabálymódosításra van szükség a többi európai törvényekhez való igazodás érdekében

Az említett rendelkezések fényében a román parlament által javasolt, az európai országok jogszabályaihoz igazodó jogszabály-módosítás szükséges és fontos – véli az említett forrás.

„Másrészt ezzel összefüggésben megemlítjük azt a tényt, hogy a vadászati ​​tevékenység szorosan kapcsolódik a gazdasághoz és a társadalomhoz:

  •  Kb. 90.000 vadász és 130.000 horgász, vadász- és horgászegyesületi tag;
  •  Több mint 2.600 alkalmazott, akik legalább 14 millió euróval járulnak hozzá a költségvetéshez;
  •  Körülbelül 9 millió euró kezelési költség;
  •  Az országba behozott gazdasági, és a külföldi turistavadászokkal folytatott kereskedelmi vadászatból folyó bevételek;
  •  HoReCa fejlesztése, speciális felszerelések, fegyverek, lőszerek kereskedelme, stabil bevételt hozó gazdasági tevékenység;
  •  A bizonyos madárfajok által is okozott afrikai sertéspestis terjedésének megállítása;
  •  A madárinfluenza kontrolljának fenntartása;
  •  A mezőgazdaságban, szőlőtermesztésben és egyéb javakban jelentős károk megfékezése.

Románia – Európa leggazdagabb biodiverzitású országa

Hazánkban a költöző madarak vadászata mindig is megengedett volt, és a fennálló faunadiverzitás bizonyítja, hogy a vadászok tudták és gondoskodtak a fenntartható vadászat gyakorlásáról. Megjegyzendő, hogy az egyetlen civil társadalom, amely gyakorlatilag is gondoskodott erről az országos és nemzetközi javakról, az a vadászoké, és jelenleg Románia Európa leggazdagabb biodiverzitású országának számít.

A 259/2001 számú kormányhatározat értelmében, a Romániai Vadászok és Sporthorgászok Általános Szövetsége (A.G.V.P.S. Románia) magánjogú, közhasznú jogi személy, vadászati ​​ügyekben a civil társadalom jogi képviselője. Az AGVPS Románia több mint 130 társult egyesület érdekeit képviseli, amelyek az összesen 2153 országos szinten létrehozott vadászati ​​alapból mintegy 1250-et kezelnek, továbbá az élővízi erőforrás több mint 90 százalékát, amelybe mintegy 35.000 vadászok és több mint 110.000 szabadidős horgász kapcsolódott be, és külkapcsolatok szempontjából pedig több mint 9 000 belföldi vadász és több mint 130.000 szabadidős /sporthorgász érdekeit képviseli ” – derül ki a közleményből.

Mint ismert, az USR bejelentette , hogy értesíti az Alkotmánybíróságot arról a tervezetről, amely egy sor módosítást hoz a vadászati ​​törvényhez, beleértve a vándorló madárfajok vadászati ​​kvótáit is. A jogszabályt a Román Madártani Egyesület is megtámadja, amely kéréssel fordult Klaus Iohannis államfőhöz, hogy ne hirdesse ki a vadászati ​​törvényt és a vadászati ​​alap védelmét módosító törvényt.