Fără categorie

APIA-támogatások, amelyek csökkennek és amelyek csak 100 hektárig folyósíthatóak!

Az APIA-támogatás egyre csak csökkenni fog, és csak 100 hektárig terjedő gazdaságok esetében fizetik majd ki! A fiatal gazdálkodók támogatásáról van szó az új KAP-ban: alacsonyabb támogatást kapnak majd és a gazdaság területétől függő kifizetési felső határral.

A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség révén a fiatal gazdálkodóknak nyújtott támogatás az új Közös Agrárpolitikában (KAP) a Fiatal Gazdálkodók Kiegészítő Jövedelemtámogatásává (YF – young farmers – szerk.megj.) válik majd.

A Földművelésügyi Minisztérium közvitára bocsátott documentuma bemutatja, hogy 2023-tól várhatóan hogyan fogják folyósítani a támogatást az új formában.

Fiatal Gazdálkodóknak nyújtott támogatási keret: évi 20 millió euró

A legtöbb 40 éves korú gazdálkodók 2023-tól továbbra is „saját” támogatásban részesülnek, az új kifizetés a Fiatal Gazdálkodók Jövedelemkiegészítő Támogatása nevet viseli (YF – young farmers – szerk.megj.).

A program, a jelenleg közvita alatt álló támogatási feltételek szerint, 100 millió eurót, azaz évi 20 millió euró összeg elkülönítését írja elő a 2023-2027 közötti időszakra.

Feltételek: maximum 40 év

A 2023-tól kezdődő YF – fiatal gazdálkodói támogatás feltétele a korhatár. Az APIA-támogatást kérelmező gazdálkodók életkora jelenleg sem haladhatja meg a 40 évet.

„Az a fiatal gazdálkodó, aki megfelel a PNS vonatkozó pontjában meghatározott feltételeknek: a felső korhatár 40 év, első alkalommal került üzemvezetői pozícióba, és rendelkezik a szükséges képzettséggel vagy megfelelő szaktudással” – olvasható a dokumentumban.

Az APIA Fiatal Gazdálkodók támogatása, csak 100 hektárig terjedő gazdaságok esetében

Az YF – Young Farmers (fiatal gazda) támogatás a jogosult gazdaság első 100 hektárjára vehető igénybe. Ez egyben az a felső határ is, amellyel a gazdaságnak rendelkeznie kell ahhoz, hogy jogosult legyen.

„A jövedelemkiegészítő támogatás, amelyet támogatható hektáronként folyósítanak, azoknak a gazdáknak szól, akik, akik a fenntarthatósági alapjövedelem-támogatás (BISS) keretében támogatásra jogosultak, továbbá, akik 1-100 hektár mezőgazdasági területet művelnek” – áll az MADR-javaslatban.

A MADR bemutatásából az következik, hogy az a gazdálkodó, aki megfelel az életkori feltételnek, de meghaladja a kérelmenkénti 100 hektár támogatható felületet, nem jogosult erre a sajátos támogatásra.

Alacsonyabb támogatás a Fiatal Gazdálkodók számára 2023-ban

Az APIA Fiatal Gazdálkodók támogatásának összege 2023-tól csökken, amint azt a MADR által becsült számok is mutatják.

A fiatal gazdálkodók hektáronként 38,36 eurós kifizetést kapnának 2023-ban, ami körülbelül 2 euróval kevesebb, mint a 2021-es kampányban, amikor az APIA hektáronként 40,45 euró összeget jelentett be. A hektáronkénti összeget a korábbiakhoz hasonlóan állapítják meg, a kiutalt felső határt elosztva a támogatható hektárok számával. „A területalapú éves egységes kifizetés a YF beavatkozás éves felső határának és az APIA által az adminisztratív és terepi ellenőrzések befejezése után az egyes kifizetési években meghatározott támogatható hektárok számának arányában alakult ki” – mutat rá a dokumentum.

Fiatal Gazdálkodók, legfeljebb 5 évig folyósított támogatás

A Fiatal Gazdálkodók támogatása az első igénylés benyújtásától számított legfeljebb 5 évig folyósítható, az egységes támogatási kérelem alapján.

„A támogatás folyósításának időszakából levonják azoknak az éveknek a számát, amelyek a kifizetési kérelem APIA-hoz történő első benyújtása óta elteltek. Azok a gazdálkodók, akik a 2014-2020-as KAP programozási időszakban részesültek ebből a teljes kifizetésből, a 2023-2027-es időszakban már nem igényelhetnek kiegészítő jövedelemtámogatást a fiatal gazdálkodók számára” – áll a MADR documentuban.

Összefoglalva, a Fiatal Gazdálkodók támogatása új megszorításokkal jár, és a 2014-2020-as PNDR-hez képest csak azok részesülnek, akik 60 és 100 hektár közötti gazdasággal rendelkeznek, feltéve, hogy új gazdaságot alakítanak ki.

Ha a 40 év alatti gazdálkodók a folyó pénzügyi évben már 5 éve kaptak ilyen jellegű támogatást, akkor 2023-tól egyáltalán nem jogosultak az APIA Fiatal Gazdálkodók támogatására. A leghátrányosabb helyzetűek tehát azok, akik az elmúlt években már gazdálkodtak, és csak az 5 éves „felső határig” hátralévő évek különbségében részesülnek a támogatásban.