Fără categorie

AFIR – fontos közlemény a fiatal gazdálkodóknak és az európai forrásokat lehívni szándékozó kisgazdáknak!

AFIR – fontos közlemény a fiatal gazdálkodóknak és az európai forrásokat lehívni szándékozó kisgazdáknak! A Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség bejelentette, hogy befejezte a 2021. évi ülésszak 1. szakaszában (2021. augusztus 27. – 2021. szeptember 26.) között a 6.1 „Fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének támogatása” és a 6.3 „Kisgazdasági fejlesztések támogatása” alintézkedéshez benyújtott támogatási kérelmek elbírálását.

Az AFIR szakértői szeptember 27-én kezdték meg az értékelési folyamatot, és minden szükséges procedurális lépést megtettek valamennyi gazdálkodó kérelmének elemzéséhez (dokumentumok ellenőrzése, terepbejárások, a jogosultság és kiválasztási kritériumok ellenőrzése), majd kiállították az 1. szakasz jelentését. Ezeket már benyújtották a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumon belül működő Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságához (MA PNDR) jóváhagyás céljával, majd ezt követően a projektek finanszírozására vonatkozó kiválasztási eljárás megindítására.

„Hatalmas erőfeszítés volt ez kollégáink részéről, akiknek köszönöm a részvételt és az odaadást. A kiválasztási jelentés kiadása összetett eljárási szakaszokat foglal magában, függetlenül a benyújtott projekt mértékétől. Gondoskodnunk kellett arról, hogy ebben a szakaszban a két finanszírozás intézkedésre benyújtott 3.033 támogatási kérelem mielőbb átessen az okirati és helyszíni ellenőrzésen, valamint az összes információ egyeztetésének szakaszán. Ha gyorsan megkapjuk ezeknek a jelentéseknek az Irányító Hatóság szintjén történő jóváhagyását, akkor mielőbb közzé tudjuk tenni, hogy megindulhasson a szerződéskötési eljárás, amelynek célja, hogy ez év végéig minél több gazdálkodó részesüljön a kifizetésből” – mondta Mihai Moraru, az AFIR vezérigazgatója.

A 6.1 alintézkedés 1. szakaszában 1.504 projektet nyújtottak be, 71,8 millió euró értékben. Ebből 356 projektet, 18,2 millió euró értékben nyújtottak be a hegyvidéki gazdálkodók.

A 6.3 alintézkedés keretében nyújtott támogatás igénybevételére 1.529 projektet nyújtottak be, összesen 23 millió eurós támogatásra ebben a szakaszban. Ebből 973 támogatási kérelmet nyújtottak be összesen 14,6 millió euró értékben hegyvidéki pályázók.