Fără categorie

Az új APIA állatjóléti támogatás. Legtöbb 200,60 euró / UVM kifizetés!

Az állatok után járó támogatás, amely előkészítés alatt áll Romániában. A gazdálkodók az új közös agrárpolitika (KAP) 736,25 millió euróból részesülhetnek a sertés- és baromfiágazat jóléti intézkedésére. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (MADR) kihirdette a 2023-2027 közötti időszakra vonatkozó mennyiségre vonatkozó javaslatokat is.

Az állatjólét célja, hogy ösztönözze a sertés- és baromfitelepeken a kötelező minimumkövetelményeket meghaladó, magasabb szintű állatjóléti előírások alkalmazását, az élelmiszer-biztonsági és élelmiszerminőségi igények kielégítését az állatok egészségének javításával az etetési, itatási és tartási feltételek átalakításával.

Az új KAP-ban is megmarad az állatjóléti kifizetés, és továbbra is a már ismert ágazatok maradnak: a sertés- és baromfitenyésztés. A közvitára bocsátott Földművelésügyi Minisztérium dokumentuma bemutatja, hogy 2023-tól hogyan lehetne új formában folyósítani a támogatást. A vissza nem térítendő támogatás intenzitása 100 százalék.

Állatjóléti támogatás: 736,25 millió euró öt év alatt

Az állatjóléti támogatásokra 736,25 millió eurós keretet különítenek el az új KAP alkalmazásának öt évében, azaz 2023-2027 között.

Az állattenyésztők számára évente leosztott összeg körülbelül 147,25 millió euró lenne, ez a felső határ a sertés- és baromfitenyésztők között oszlik meg.

Állatjóléti csomagok az új KAP-ban

A PNS 2023 2027 számú állatjóléti intézkedés keretében Románia úgy dönt, hogy ösztönzi a sertések (a csomag) és a szárnyasok (b csomag) esetében a magasabb jóléti szabványok alkalmazását.
A kötelezettségvállalások az a) csomag sertésjóléti támogatásaira vonatkoznak (a kifizetések hízósertések és nőivarú tenyészállatok (kocák és kocák) után a következő alcsomagokkal valósulnak meg
A kötelezettségvállalások az a) Csomag sertésjóléti támogatásaira vonatkoznak, a kifizetések hízósertések és nőivarú tenyészállatok után a következő alcsomagokkal valósulnak meg:

– Az 1a alcsomag, az egyes állatok számára rendelkezésre álló hely legalább 10 százalékkal történő növelése
– A 2a alcsomag, az egyes állatok számára rendelkezésre álló hely legalább 15 százalékkal történő növelése
– A 3a alcsomag, porcsökkentés a kötelező minimális szinthez képest 30 százalékkal, a mikroklíma paramétereinek optimális határokon belül tartásával,
-A 4a alcsomag, a pihenőhely körülményeinek javítása.

b) Csomag madárjóléti kifizetések (a kifizetések húscsirkék, tojótyúkok, tenyésztyúkok és pulykák után járnak). Ezenkívül a következő alcsomagok választhatók:
– a 1b. alcsomag a madársűrűség 10 százalékos csökkentése ahhoz a sűrűséghez képest, amely az egyes madárkategóriák számára kiosztott minimális területre vonatkozó kötelező minimumkövetelmények alkalmazásából ered,
– a 2b. alcsomagban a madársűrűség 15 százalékos csökkentése ahhoz a sűrűséghez képest, amely az egyes madárkategóriák számára kiosztott minimális területre vonatkozó kötelező minimumkövetelmények alkalmazásából ered,
-a 3b alcsomag a káros anyagok mennyiségének 30 százalékos csökkentése a kötelező minimális szinthez képest a mikroklíma paramétereinek optimális határokon belül tartásával.

Az elérhető jóléti beavatkozásokat legalább két alcsomag kombinációja révén alkalmaznak. Az intézkedés kedvezményezettjei kötelesek betartani a nemzeti jogszabályokban rögzített vonatkozó kötelező országos normákat, amelyek a fizetés nélküli alapszintet jelentik, és a magasabb állatjóléti feltételeket biztosító kötelezettségvállalások alkalmazása az a magasabb szint, amelyért a kedvezményezettek kompenzációs támogatásban részesülnek.

Hogyan osztják el a pénzt az állatjólétre?

Egységköltség megtérítése, amely fedezi a többletköltségeket és a bevételkiesést. A vissza nem térítendő támogatás intenzitása 100 százalék. A tranzakciós és befektetési költségeket nem térítik meg. Nem támogathatóak a gyógyszerekre, védőoltásokra és egyéb, a gazdálkodó gazdasági hasznát növelő gyakorlatok kiadásai sem.

Jóléti támogatás 2023-2027 a sertéstenyésztési ágazatban

A sertések jólétét szolgáló kifizetések odaítélésére vonatkozó a) csomag a MADR szerint a következő összegeket kapja:

1.a) alcsomag, az egyes állatok számára rendelkezésre álló hely legalább 10 százalékkal történő növelése
Hízott sertés: 18,35 euró / UVM / ciklus. Tenyészállatok-nőstények: 92,95 euró / UVM / ciklus;

2.a) alcsomag, az egyes állatok számára rendelkezésre álló hely legalább 10 százalékkal történő növelése

Hízott sertés: 29,14 euró / UVM / ciklus. Tenyészállatok-nőstények: 149,50 euró / UVM / ciklus;

3.a) alcsomag, porcsökkentés a kötelező minimális szinthez képest 30 százalékkal, a mikroklíma paramétereinek optimális határokon belül tartásával:

  •  3.1 a) az állomány sűrűségének csökkentése nélkül. Hízott sertés: 13,49 euró / UVM / ciklus. Tenyészállatok-nőstények: 89,63 euró / UVM / ciklus;
  • 3.2 a) az állomány sűrűségének 10 százalékos csökkentésével. Hízott sertés: 13,09 euró / UVM / ciklus. Tenyészállatok-nőstények: 86,94 euró / UVM / ciklus;
  •  3.3 a) az állomány sűrűségének 15 százalékos csökkentésével. Hízott sertés: 12,89 euró / UVM / ciklus. Tenyészállatok-nőstények: 85,60 euró / UVM / ciklus;

4. a) alcsomag, a pihenőhely körülményeinek javítása
Hízott sertés: 4,00 euró / UVM / ciklus. Tenyészállatok-nőstények: 23,36 euró / UVM / ciklus.

APIA sertésjólét: Feltételek, jogosult és nem jogosult állatok

A MADR szerint a sertés- és baromfiágazatban működő, állat-egészségügyi engedéllyel rendelkező kereskedelmi gazdaságok támogathatók. Ezenkívül a sertések jólétére vonatkozó kifizetések adhatók, ha a kedvezményezett szerepel az ANSVSA gazdaságok nemzeti nyilvántartásában, és rendelkezik üzemi kóddal, valamint rendelkezik állat-egészségügyi engedéllyel és ANSVSA kóddal teljes gazdaságra vonatkozóan.

A tenyésztőknek azt is vállalniuk kell, hogy a kötelezettségvállalási időszak során betartják a vonatkozó alapkövetelményeket és az általuk kért alcsomagok konkrét követelményeit.

Az Állatjólét keretében támogatható termelési ciklusok maximális száma a hízósertés kategóriában (a kategóriába való belépétől számítva) évi 3,2 termelési ciklus, a nőivarú tenyészállatok kategóriájában pedig az átlagos éves állomány támogatható.

A MADR meghatározza azon helyzeteket is, amikor az állatok nem kaphatnak kifizetést az APIA-tól. Így nem jogosultak:
– olyan állatok, amelyek nem tartoznak a kategóriába (például: vaddisznók),
– olyan hízott sertések, amelyek populációja / gazdaságba való bekerülése a kategóriába való bekerülést követően történt (átlagsúly 30 kg/állat, ami a szállítási okmányok alapján derül ki),
– 96 kg/állatnál kisebb átlagsúllyal szállított hízott sertés (a szállítási dokumentumok alapján),
– reformállatok, szükségből levágottak, elhullottak
– a gazdaság maximális éves kapacitását meghaladó állatok száma.

Jóléti támogatás 2023-2027 a baromfiágazatban

A b) csomag, a madarak jólétét szolgáló kifizetések odaítélésére vonatkozóan a MADR szerint az alábbi összegeket kapja:

1b. alcsomag, a madársűrűség 10 százalékos csökkentése ahhoz a sűrűséghez képest, amely az egyes madárkategóriák számára kiosztott minimális területre vonatkozó kötelező minimumkövetelmények alkalmazásából ered.

Húscsirke: 3,19 euró / UVM / ciklus. Pulykacsibe: 20,34 euró / UVM / ciklus. Tojótyúkok: 84,41 euró / UVM / ciklus. Tenyésztyúkok: 133,73 euró / UVM / ciklus.
A 2b. alcsomag, a madársűrűség 15 százalékos csökkentése ahhoz a sűrűséghez képest, amely az egyes madárkategóriák számára kiosztott minimális területre vonatkozó kötelező minimumkövetelmények alkalmazásából ered.
Húscsirke: 4,79 euró / UVM / ciklus. Pulykacsibe: 30,51 euró / UVM / ciklus. Tojótyúkok: 126,62 euró / UVM / ciklus. Tenyésztyúkok: 200,60 euró / UVM / ciklus.

3b alcsomag, a káros anyagok mennyiségének 30 százalékos csökkentése a kötelező minimális szinthez képest a mikroklíma paramétereinek optimális határokon belül tartásával.

3.1.b) az állomány sűrűségének 10 százalékos csökkentésével (1b). Húscsirke: 1,46 euró / UVM / ciklus. Pulykacsibe: 4,85 euró / UVM / ciklus. Tojótyúkok: 14,17 euró / UVM / ciklus. Tenyésztyúkok: 33,23 euró / UVM / ciklus.

3.2.b) az állomány sűrűségének 15 százalékos csökkentésével (2b). Húscsirke: 1,42 euró / UVM / ciklus. Pulykacsibe: 4,73 euró / UVM / ciklus. Tojótyúkok: 13,80 euró / UVM / ciklus. Tenyésztyúkok: 32,36 euró / UVM / ciklus.

APIA madárjólét: Feltételek, jogosult és nem támogatható állományok

A sertéstenyésztési ágazattal közös feltételen túl, amely megköveteli a gazdaságok állat-egészségügyi engedélyezését, a baromfitenyésztőknek meg kell felelniük a következő feltételeknek is:
– a kedvezményezett állat-egészségügyi engedéllyel rendelkezik a teljes gazdaságra vonatkozóan, ANSVSA kóddal,
– vállalja, hogy a vonatkozó alapkövetelményeknek és azon alcsomagok konkrét követelményeinek, amelyekre vonatkozik, a kötelezettségvállalási időszakban teljesül.

Támogatható baromfi: az állatjóléti intervenció keretében támogatható termelési ciklusok maximális száma a húscsirke kategóriában évi 6,5, a pulyka kategóriában pedig évi 3,7 termelési ciklus. A tojótyúkok és a nehéztenyésztési tyúkok kategóriáiban az átlagos éves állomány támogatható. Nem lesznek jogosultak olyan gazdaságok, amelyek:

– olyan madarakkal rendelkeznek, amelyek nem kerültek be a kategóriába (például tenyészkakasok),
– olyan baromfikkal rendelkeznek, amelyek a termelési ciklus minimális támogathatósági időszakában nem tartózkodtak a gazdaságban,
– reformált baromfikkal rendelkeznek, amelyeket szükség és az elhullás miatt vágtak le,
– gazdaság maximális éves kapacitását meghaladó állatok száma.