• Rólunk 
 • Agrointelligencia

  Az új szövetkezeti törvény! Parasztháztartás – tag. Szövetkezetek adómentessége!

  Agrointelligencia Agrointelligencia -

  A szövetkezetek alapítását, tevékenységét és adózási feltételeit szabályozó törvény – módosult. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium bejelentette, hogy a Képviselő-testület elfogadta a mezőgazdasági együttműködésről szóló 566/2004. törvény módosításáról szóló indítványt. Ez a kezdeményezés azzal a céllal született, hogy a gazdálkodók szövetkezeti rendszerbe kapcsolódjanak be, így minden erejüket összefogva támogassák a közösség és tagjainak gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődését.

  „Üdvözlöm a mezőgazdasági együttműködésről szóló törvényalkotási kezdeményezés elfogadását, azt a projektet, amelyet parlamenti képviselőtársaimmal együtt kezdeményeztem, és amelyen keresztül kértem, hogy a paraszti háztartás agrárszövetkezeti társult taggá váljon. Az alapvető elem, amely megmentheti a román falut, a paraszti háztartás, amelyet a gazda szervez és vezet” – mondta Adrian Chesnoiu földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.

  A földművelésügyi miniszter hangsúlyozta a falvak és községek háztartásait ösztönző, bátorító és védelmező intézkedések fontosságát is. „Így a román gazda munkáját emeljük ki, annak, aki a földművelés vagy az állattenyésztés hagyományát választotta. A szövetkezeten keresztül teljes mértékben kamatoztatni tudja majd az általa gyártott minőségi termékeket” – mondta Adrian Chesnoiu miniszter.

  A szövetkezetek típusai

  Ahhoz, hogy minden nemzeti és európai előnyt ki lehessen használni, az államnak támogatnia kell a szövetkezetek létrehozását, amelyek többféle lehet:

  – mezőgazdasági szolgáltató szövetkezetek;
  – felvásárló és értékesítő mezőgazdasági szövetkezetek;
  – mezőgazdasági feldolgozó szövetkezetek;
  – mezőgazdasági termelőszövetkezetek és mezőgazdasági kisipar;
  – mezőgazdasági szövetkezetek mezőgazdasági, erdőgazdasági, halászati ​​és állattenyésztési területek hasznosítására és kezelésére;
  – mezőgazdasági szövetkezetek, amelyek közösen végezhetik az a) és e) pontban említett tevékenységeket;
  – mezőgazdasági szövetkezetek kölcsönös segítségnyújtásra és mezőgazdasági biztosításra;
  – egyéb, a jogszabályoknak megfelelően kialakított típusok.

  Kik a szövetkezet tagjai?

  A mezőgazdasági szövetkezet a következőkből áll:
  – Alapító szövetkezeti tagok;
  – Részvényes szövetkezeti tagok;
  – Társult szövetkezeti tagok
  A mezőgazdasági szövetkezet elnökét a szövetkezeti tagok választják meg, és jogilag az igazgatóság elnöke is lesz. A fiókszövetséget legalább 5, azonos tevékenységi körrel rendelkező mezőgazdasági szövetkezet önkéntes társulása hozza létre.

  Adókedvezmények, szövetkezeti adómentességek

  A mezőgazdasági szövetkezetek alapításához nyújtott támogatások a következők:

  – a gyártás megkezdésétől számított első 5 évben az újonnan alapítottaknál;
  – a törvény hatálybalépésétől számított 5 évig a már létezőknél;

  – a gyártás megkezdésétől számított első 5 év az újonnan alapítottak esetében;
  – a törvény hatálybalépésétől számított 5 év a már létezőknél, amelyek az előző évben legfeljebb 3 millió euró éves árbevételt értek el;