Fără categorie

Az új szövetkezeti törvény! Parasztháztartás – tag. Szövetkezetek adómentessége!

A szövetkezetek alapítását, tevékenységét és adózási feltételeit szabályozó törvény – módosult. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium bejelentette, hogy a Képviselő-testület elfogadta a mezőgazdasági együttműködésről szóló 566/2004. törvény módosításáról szóló indítványt. Ez a kezdeményezés azzal a céllal született, hogy a gazdálkodók szövetkezeti rendszerbe kapcsolódjanak be, így minden erejüket összefogva támogassák a közösség és tagjainak gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődését.

  • A szövetkezetek típusai
  • Kik a szövetkezet tagjai?
  • Adókedvezmények, szövetkezeti adómentességek

„Üdvözlöm a mezőgazdasági együttműködésről szóló törvényalkotási kezdeményezés elfogadását, azt a projektet, amelyet parlamenti képviselőtársaimmal együtt kezdeményeztem, és amelyen keresztül kértem, hogy a paraszti háztartás agrárszövetkezeti társult taggá váljon. Az alapvető elem, amely megmentheti a román falut, a paraszti háztartás, amelyet a gazda szervez és vezet” – mondta Adrian Chesnoiu földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.

A földművelésügyi miniszter hangsúlyozta a falvak és községek háztartásait ösztönző, bátorító és védelmező intézkedések fontosságát is. „Így a román gazda munkáját emeljük ki, annak, aki a földművelés vagy az állattenyésztés hagyományát választotta. A szövetkezeten keresztül teljes mértékben kamatoztatni tudja majd az általa gyártott minőségi termékeket” – mondta Adrian Chesnoiu miniszter.

A szövetkezetek típusai

Ahhoz, hogy minden nemzeti és európai előnyt ki lehessen használni, az államnak támogatnia kell a szövetkezetek létrehozását, amelyek többféle lehet:

– mezőgazdasági szolgáltató szövetkezetek;
– felvásárló és értékesítő mezőgazdasági szövetkezetek;
– mezőgazdasági feldolgozó szövetkezetek;
– mezőgazdasági termelőszövetkezetek és mezőgazdasági kisipar;
– mezőgazdasági szövetkezetek mezőgazdasági, erdőgazdasági, halászati ​​és állattenyésztési területek hasznosítására és kezelésére;
– mezőgazdasági szövetkezetek, amelyek közösen végezhetik az a) és e) pontban említett tevékenységeket;
– mezőgazdasági szövetkezetek kölcsönös segítségnyújtásra és mezőgazdasági biztosításra;
– egyéb, a jogszabályoknak megfelelően kialakított típusok.

Kik a szövetkezet tagjai?

A mezőgazdasági szövetkezet a következőkből áll:
– Alapító szövetkezeti tagok;
– Részvényes szövetkezeti tagok;
– Társult szövetkezeti tagok
A mezőgazdasági szövetkezet elnökét a szövetkezeti tagok választják meg, és jogilag az igazgatóság elnöke is lesz. A fiókszövetséget legalább 5, azonos tevékenységi körrel rendelkező mezőgazdasági szövetkezet önkéntes társulása hozza létre.

Adókedvezmények, szövetkezeti adómentességek

A mezőgazdasági szövetkezetek alapításához nyújtott támogatások a következők:

  • A genetikai anyagot feldolgozó és/vagy előállító/forgalmazó és/vagy tenyésztési és/vagy tenyésztési tevékenységet folytató szövetkezetek nyereségadó-fizetési kötelezettsége:

– a gyártás megkezdésétől számított első 5 évben az újonnan alapítottaknál;
– a törvény hatálybalépésétől számított 5 évig a már létezőknél;

  • Mentesség a nyereségadó fizetése alól a felvásárló- és értékesítő szövetkezetek, a mezőgazdasági termékek feldolgozása, a feldolgozóipar és a mezőgazdasági kisipar, valamint az erdő-, hal- és állattenyésztő területek hasznosítása és kezelése alól:

– a gyártás megkezdésétől számított első 5 év az újonnan alapítottak esetében;
– a törvény hatálybalépésétől számított 5 év a már létezőknél, amelyek az előző évben legfeljebb 3 millió euró éves árbevételt értek el;

  • Jogi személyek, mikrovállalkozások mint tagok esetén a jövedelemadó fizetése alóli mentesség, valamint magánszemélyek, PFA, II, IF esetén a vállalkozáson keresztül értékesített termelés után;
  • A bérbeadás esetén a tagok bérleti díj fizetése alóli mentesítése, ha a földet a szövetkezet bérli,
  • A szövetkezet tagjainak mentesítése az épületek és földterületek adóinak befizetése alól, olyan ingatlanok esetében, amelyeket mezőgazdasági termeléshez használnak fel, feltéve, hogy a végtermék 50 százalékának értékesítése a szövetkezeten keresztül / a szövetkezetnek történik;
    Abban az esetben, ha a szövetkezet 5 évnél rövidebb időn belül felszámolásra kerül, az adott összegre a nyereségadó újraszámításra és a járulékos adókövetelések beszedésére kerül sor, a pénzügyi törvénykönyv előírásainak megfelelően.