Fără categorie

Támogatások gazdálkodóknak. A megmaradt pénz üvegházra-, gép- és feldolgozási beruházásokra fordítható

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium bejelentette, hogy hogy a Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség továbbra is várja a mezőgazdasági üzemek beruházási projektjeinek finanszírozására irányuló kérelmeket a Nemzeti Vidékfejlesztési Program 4.1 alintézkedésén keresztül. Az Adrian Chesnoiu miniszter által vezetett intézmény közleménye szerint a zöldség- és állattartó telepek beruházásaira 2022. január 25-ig rendelkezésre álló keretösszeg 589 millió euró.

A MADR közleménye szerint a mezőgazdasági eszközök egyszerű beszerzésére, valamint öntözésre, vízelvezetésre vagy vízelvezetésre már nem lehet több támogatási kérelmet benyújtani, mert a forrás elfogyott. A fiatal gazdálkodók mezőgazdasági eszközbeszerzésének komponense 2021. december 7-én lezárult, miután 498 fiatal nyújtott be online kérelmet, amellyel túllépték az erre a komponensre elkülönített teljes összeget (112,6 millió eurót igényeltek, szemben a 75 millió eurós keretösszeggel). A mezőgazdasági eszközök egyszerű beszerzésének, valamint a gazdaság öntözésének, víztelenítésének vagy vízelvezetésének komponense, a leadás 2021. november 30-án lezárult, a 125 millió eurós keret közel háromszorosának túllépése következtében – 335 millió eurót igényelt 846 gazda.

Milyen egyéb források állnak rendelkezésre mezőgazdasági beruházásokra?

A MADR bejelentette, hogy a gazdálkodók jelenleg még pályázhatnak támogatási forrásra a zöldséggazdaságok csomagolási, feldolgozási és marketinges beruházásaira – kivéve a zöldség- és burgonyatermesztést (11 millió euró), az állattartó telepeken (81 millió euró áll rendelkezésre), valamint a zöldségre, burgonyára (53 millió euró áll rendelkezésre).

30 millió euró áll rendelkezésre továbbá a hegyvidéki állattenyésztési (elsődleges termelés, kondicionálás és marketing) beruházásokra, és 326 millió euró ugyanilyen típusú országos szintű beruházásra.

A zöldségágazat, ezen belül a védett területek létesítésére, bővítésére, korszerűsítésére, valamint a burgonya (őstermesztés, csomagolás és marketing) beruházásokra 86 millió euró áll az érdeklődők rendelkezésére.

December 24., a projektbenyújtás második szakaszának határideje

A projektbenyújtás második szakasza 2021. december 24-ig tart, melyre 50/60 ponttal egyenlő vagy annál magasabb pontszámmal rendelkező projektek nyújthatók be – az egyes komponensekre vonatkozó havi minőségi küszöbértékeket az Átvételi Értesítő részletezi a 4.1 alintézkedéshez tartozó projektek közül, elérhető az AFIR honlapján, www.afir.info.

„Emlékeztetjük, hogy a 4.1 – Mezőgazdasági üzemekbe történő beruházások alintézkedés keretében nyújtott támogatásra azok a gazdálkodók jogosultak, akiknek birtoka Románia területén található és mezőgazdasági tevékenységet folytatnak. A vissza nem térítendő támogatásban részesülő jogosult kedvezményezettek kategóriáit a Pályázati Útmutató részletezi, amely az AFIR honlapján érhető el” – írja a MADR.

Az odaítélt támogatás összege 30 százaléktól kezdődik, és legfeljebb az elszámolható összeg 90 százalékát érheti el, az üzem gazdasági méretétől, a kedvezményezett típusától és a projekten keresztül megvalósítandó beruházásoktól függően.

A befektetések, amelyek esetében 20 százalékos támogatási arány emelése alkalmazható: a fiatal gazdálkodói beruházások, az agrár-környezetgazdálkodással és az ökológiai mezőgazdasággal kapcsolatos beruházások, a természeti és egyéb sajátos korlátokkal küzdő területeken történő beruházások, illetve a kollektív beruházások.

A befektetések típusairól és a mezőgazdasági üzemekbe történő befektetések európai alapokhoz való hozzáférésének konkrét feltételeiről a www.afir.info oldalon ingyenesen tájékozódhatnak a Pályázati Útmutató és mellékletei, a „PNDR beruházások” rovatban, a 4.1. alintézkedésnél.